English version | Leták (PDF)

Slidy z úvodní přednášky (PDF)Slidy z úvodní přednášky (PPT)
Slidy z odpolední části (PDF)Slidy z odpolední části (PPT)
Ukázková pojmová mapa vytvořená během workshopu
Fotografie z přednášky

Katedra informačního a znalostního inženýrství a Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze si vás dovolují pozvat na přednášku v rámci cyklu SCIENTIA INTERDISCIPLINARIA

The TAO of Topic Maps: Seamless Knowledge in Practice

A lecture and workshop presented by Steve Pepper, Chief Strategy Officer of Ontopia and Convenor of SC34/WG3

pátek 7. ledna 2005 (10:30-12:00, 13:00-17:00)

posluchárna B
Vysoká škola ekonomická
nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Přednáška a workshop jsou přístupné pro všechny zájemce z akademického, veřejného i soukromého sektoru. Zvláště vítaní jsou systémoví integrátoři a konzultanti zajímající se o spoluprácii se společností Ontopia a studenti, kteří by rádi svoji diplomovou práci psali na téma Topic Maps.

O přednášejícím

Photo of Steve Pepper Steve Pepper je zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Ontopia, která vyvíjí software podporující Topic Maps.

Steve reprezentuje Norsko v ISO výboru JTC1/SC34, který je zodpovědný za vývoj SGML a souvisejících standardů, a koordinuje pracovní skupinu WG3, do jejíž působnosti patří i normy Topic Maps. Je editorem specifikace XML Topic Maps (XTM) a autorem mnoha článků a přednášek věnovaných Topic Maps včetně proslulého "TAO of Topic Maps". V současné době koordinuje aktivitu W3C zaměřenou na spolupráci Topic Maps a RDF.

O společnosti Ontopia

Ontipia je vedoucí dodavatel softwaru pro vývoj aplikací Topic Maps. Hlavním produktem je Ontopia Knowledge Suite – javový toolkit vystavený nad výkonným jádrem Topic Maps. Ontopia společně s partnery z celého světa nabízí svým zákazníkům řešení nové generace zaměřená na správu informací a znalostí.

Program

Přednáška: The TAO of Topic Maps (10:30-12:00)

Topic Maps je mezinárodní norma (ISO 13250:2003) pro integraci znalostí. Přednáška se skládá z úvodu do základních myšlenek Topic Maps a ukázek několika různých případových studií od sémantických portálů po správu znalostí a integraci informací. Přednáška zahrnuje rozšířenou demonstraci použití Topic Maps v praxi.

Workshop: Designing and Creating Topic Maps (13:00-17:00)

Workshop nabídne praktický úvod do pokročilejších témat Topic Maps jako je syntaxe, návrh ontologií, dotazování a vývoj aplikací. Během workshopu budou účastníci přednášejícímu pomáhat při vytváření jednoduché mapy pojmů tak, aby byli posléze schopni vytvářet vlastní. Workshop také vysvětlí vztah mezi Topic Maps a RDF a roli Topic Maps v sémantickém webu.

Odkazy

Ontopia Web Site: http://www.ontopia.net

TAO of Topic Maps: http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tao.html

Omnigator: http://www.ontopia.net/omnigator

RDF/Topic Maps Interoperability Task Force: http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/RDFTM/

Kontakt

Veškeré dotazy týkající se přednášky a následného workshopu směřujte na Jirku Koska, jirka@kosek.cz.