Internetové zdroje sociálně ekonomických ukazatelů České republiky
Zdroji dat na Internetu mohou být jednak stránky statistických úřadů a institucí s prověřenými, a tudíž správnými informacemi, jednak specializované stránky. Údaje jsou buď zobrazeny v tabulce nebo zakresleny v grafu, případně si lze soubor s příslušnou tabulku nahrát na disk a použít pro vlastní analýzu. V některých případech je třeba pro přístup k datům...
Postupy používané při analýze dat
Analýza dat není v dnešní době spojena pouze se statistickými metodami. Často jsou používány klasifikační stromy či neuronové sítě. Tyto postupy bývají souhrnně označovány jako prostředky pro data mining...
Statistické programové systémy
Statistické programové systémy jsou komplexním nástrojem pro analýzu dat. Ve srovnání s tabulkovými procesory lze uvést jejich následující výhody...
Výuka statistiky prostřednictvím Internetu
Statistika je výukovým předmětem na většině vysokých škol, pro některé obory bývá povinná. S rostoucím množstvím studentů vzniká potřeba usnadnit výuku, učinit ji názornější a zajímavější. Nové možnosti se nabízejí v souvislosti s rozvojem prostředků pro vytváření WWW stránek na Internetu. Pomocí těchto nástrojů lze připravovat multimediální učebnice...
Výukové projekty na VŠE v Praze
Na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou v počítačové síti připraveny výukové projekty, které mohou studenti použít k finanční analýze, mezipodnikovému srovnávání, gnostické analýze dat, hodnocení efektivnosti investic i ocenění podniku...