Hana Řezanková

Zdroji dat na Internetu mohou být jednak stránky statistických úřadů a institucí s prověřenými, a tudíž správnými informacemi, jednak specializované stránky. Údaje jsou buď zobrazeny v tabulce nebo zakresleny v grafu, případně si lze soubor s příslušnou tabulku nahrát na disk a použít pro vlastní analýzu. V některých případech je třeba pro přístup k datům instalovat speciální software. Dále existují stránky, které umožňují data pouze objednat. Publikovány jsou jednak aktuální údaje, jednak historická data (časové řady), případně předpovědi.

Český statistický úřad poskytuje uživatelům informace o vydávaných publikacích v členění podle tematických skupin. Některé z publikovaných tabulek je možné si jako datový soubor zkopírovat. Na VŠE existuje tzv. zrcadlo (czso.vse.cz), které umožňuje rychlejší přístup. Na uvedené stránce jsou dále umístěny odkazy na internetové stránky ministerstev a dalších institucí ČR a některých mezinárodních organizací. Důležitá je ze sledovaného hlediska zejména stránka Ministerstva financí České republiky a České národní banky, která publikuje na Internetu například měnové ukazatele.

Dále je možné získat data týkající se České republiky na následujících stránkách:

Data o jiných zemích než ČR lze nalézt jednak na výše uvedených zahraničních stránkách, jednak na řadě dalších. Velmi zajímavou stránkou je Ecomagic, poskytující řádově 100 000 časových řad týkající se ekonomiky USA. Kromě zobrazení dat v textovém formátu nabízí řadu dalších možností, například grafy v různých formátech, datové soubory ke zkopírování, předpovědi na základě modelů specifikovaných uživatelem.

Z ostatních zajímavých stránek lze uvést

Na Internetu můžeme dále využít různé sbírky odkazů na stránky obsahující datové soubory, například:

Další adresy sbírek odkazů a specializovaných stránek poskytují na Internetu statistické servery. Jako příklad lze uvést servery:

Podrobněji je o datových zdrojích pojednáno na stránce Statistický sysel.