Hana Řezanková

Statistické programové systémy jsou komplexním nástrojem pro analýzu dat. Ve srovnání s tabulkovými procesory lze uvést jejich následující výhody:

Obvykle však neobsahují některé varianty obchodních grafů (například tzv. trojrozměrný výsečový). Na druhé straně ale zahrnují bodový graf pro tři proměnné, histogram, grafy explorační analýzy dat (krabičkový graf a číslicový histogram) a analytické grafy.

Tyto programové systémy patří k nejstarším softwarovým aplikacím. Některé z nich vznikly už v šedesátých letech, byly postupně doplňovány z hlediska statistických metod, rozšiřovány z hlediska manipulace s daty a s výstupy, přizpůsobovány novým operačním systémům. Jejich vývoj začal na univerzitách v USA, později jejich rozvoj a prodej přešel do rukou soukromých firem.

Statistické programové systémy můžeme klasifikovat z mnoha hledisek. Jedním z nich je dělení podle rozsahu statistických metod na systémy

V současné době je většina obecných softwarových produktů rozdělena do modulů, které lze kupovat samostatně. Je nutné mít základní modul (který u nejnovějších verzí systémů pokrývá kromě manipulace s daty a s výstupy též široký rozsah statistických metod), k němuž je možné si pořídit moduly specializované například na analýzu časových řad či kategoriálních dat, navrhování experimentů a řízení jakosti.

Jiným typem klasifikace je rozdělení na programové systémy

Komerční programové systémy jsou někdy propagovány pomocí demoverzí, v nichž bývají nepřístupné některé možnosti, například určité statistické procedury, nebo pouze výstupy (není možné tisknout a ukládat výsledky), případně může být omezen rozsah analyzovaných dat.

Dále můžeme u statistických softwarových produktů rozlišit, zda jsou určeny především pro

K nejvýznamnějším obecným komerčním statistickým programovým systémům pro standardní analýzy patří například SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) stejnojmenné firmy a STATGRAPHICS vyvíjený firmou Manugistics, které byly v roce 1993 v časopise PC Magazine vyhodnoceny spolu se systémem SYSTAT jako nejlepší statistické systémy.

Pro statistickou analýzu dat lze využít i systémy se širším okruhem možností, určené například pro řízení podniků, v nichž je statistická analýza zabezpečována určitými moduly. Představitelem tohoto typu softwarových produktů je například systém SAS (Statistical Analysis System) firmy SAS Institute, který je vhodným prostředkem pro vývoj “na míru šitých” aplikací. Přestože novější verze zahrnují ovládání pomocí nabídek, lze ho doporučit pouze zkušeným programátorům.

Statistických programových systémů existuje samozřejmě celá řada, z dalších si můžeme uvést (podle abecedy):

Nejčastěji ve výuce jsou používány následující produkty:

Především pro nestandardní analýzy a vývoj statistických aplikací je určen systém S-PLUS firmy MathSoft. Ovládání je umožněno pomocí programovacího jazyka, který může být použit jako vývojový nástroj. Od verze 4.0 existuje též ovládání pomocí nabídek.

Jako zástupce statistických systémů specializovaných na určitý typ dat můžeme jmenovat produkty zaměřené na časové řady: RATS (Regression Analysis of Time Series) firmy Estima a SCAWIN společnosti Scientific Computing Associates.

Pro zobecněné lineární modely je určen systém GLIM (General Linear Models) firmy NAG z Velké Británie.

Ke statistickým grafickým systémům patří