Datové zdroje veřejně přístupné na našem serveru

Zrcadlo serveru České statistického úřadu
Logo ČSÚRychlý přístup k informacím ČSÚ pro uživatele akademické části Internetu.
Vybrané ekonomické časové řady ČR
Časové řady včetně grafů, predikčních modelů a možnosti stažení dat ve formátu Excel pro vlastní analýzy.

Datové zdroje přístupné pouze uživatelům z VŠE

Zdroje jsou přístupné pomocí prohlížeče všem uživatelům, jejichž počítač patří do domény .vse.cz.

Merit Intra-F
Rozsáhlá databáze firem, osob a souvislostí.
Ovel
Informace o účetních závěrkách, zápisech i změnách v obchodním rejstříku, likvidacích a konkurzech podniků, povolení ochranné lhůty, oznámeních a rozhodnutích v podnikatelských záležitostech tak, jak tuto oznamovací povinnost ukládá obchodní zákoník a další právní normy.
Databanka TAM-TAM
Plné texty článků z českých periodik, knižní a jiné soubory encyklopedického nebo referenčního charakteru. Podrobnější informace.
Další on-line informační zdroje na VŠE
Přístup do těchto databází je omezen pouze na PC v počítačové síti VŠE. Je umožněn automatickou kontrolou IP adres, proto není třeba uživatelské jméno a heslo. Podrobnější informace.

Datové zdroje přístupné pouze v lokální počítačové síti VŠE

Následující zdroje jsou přístupné pouze v lokální počítačové síti VŠE, nejčastěji v podobě programů spouštěných v prostředí MS-DOS.

Projekt Burza
Datový zdroj obsahuje rozvahy a výsledovky firem obchodovaných na hlavním a vedlejším trhu na Burze cenných papírů Praha v elektronické podobě ve formátu DBF.
Firemní monitor I -- Registr organizací ČR
Unikátní databáze všech registrovaných firem v ČR. Rozsahem cca 2 mil. záznamů představuje nejúplnější veřejně dostupný zdroj informací. Obsahuje kromě základních údajů o jméně, sídle a identifikaci organizace také předmět činnosti podle klasifikace OKEČ, počet zaměstnanců, specifikaci právní formy, druhu vlastnictví atd. K některým záznamům jsou doplněny telefony , faxy resp. e-mailové adresy, informace o ročních obratech, základním jmění, dceřinných společnostech či dlužnících a věřitelích. Průběžně jsou doplňovány i informace z obchodního rejstříku.
Firemní monitor II -- Monitor tisku
Jedna z nejrozsáhlejších databází monitorujících tiskové zprávy zaměřené na firmy v ČR. Sleduje více než 150 titulů novin a časopisů a přináší zprávy týkající se aktivit firem, podnikání a ekonomiky v retrospektivě od 1. 1. 1993. Obsahuje všechny zprávy, které se vztahují k aktivitě konkrétních podnikatelských subjektů. Zajišťuje i vazbu na originální pramen formou přesné citace a je vybavena i dalšími údaji usnadňujícími vyhledávání. Zprávy ve formě abstraktů nebo plných textů jsou doplněny věcnými i formálními údaji pro snazší orientaci v rozsáhlém souboru dat.
Firemní monitor III -- Monitor inzerce, Finanční profily, Manažeři firem, Monitor rozhlasu a TV
Skupina databází zaměřená na české podniky:
Monitor inzerce -- unikátní informační zdroj, který zachycuje plošné inzeráty firem z více než 150 titulů novin a časopisů.
Finanční profily -- sada tří doplňujících se databází. Strukturovaná a kontrolovaná data více než 40 000 závěrek 11 000 podniků (Účetní závěrky, Profily emitentů, Monitor burzy).
Manažeři firem -- dvě doplňující se databáze kontaktních údajů podniků a jejich statutárních zástupců, manažerů resp. vlastníků.
Obchodní věstník
Obchodní věstník přináší celou řadu informací, týkajících se podnikatelských vztahů (údaje z obchodního rejstříku, účetní uzávěrky, vyhlášení veřejných soutěží, jejich výsledky...). Je to týdeník, který má povahu úředního listu. Elektronická podoba (OVEL) umožňuje přístup k informacím, zveřejněným v Obchodním věstníku od počátku jeho vydávání v roce 1992 až do současnosti.

Příbuzné projekty Fakulty managementu VŠE

Následující projekty nejsou součástí Banky dat a modelů, ale obsahově s ní úzce souvisejí.

FRED
Cílem projektu FRED je získání, analýza a zpřístupnění časových řad nejrůznějších (hlavně makroekonomických) ukazatelů v jednotném formátu. Projekt sestává z aplikace pro Windows, obdobného WWW rozhraní a centrální databáze časových řad. V současné době zpřístupňuje některá historická data (cca 70 časových řad) získaná z projektu na adrese http://www.stls.frb.org/fred, který se zabývá ekonomickými daty států USA. Počet časových řad je průběžně zvětšován importováním dalších ekonomických dat. Časové řady jsou k dispozici v různých periodicitách (denní, měsíční, čtvrtletní a roční), mezi kterými je možné řady libovolně převádět.
Virtuální burza
Virtuální burza umožňuje obchodování na burze cenných papírů. Nejedná se samozřejmě o skutečné obchodování za reálné peníze, ale "jen" o simulaci obchodů. Používají se ovšem data reálné burzy tak, aby se obchodování na virtuální burze co nejvíce blížilo skutečnosti. Systém používá reálné výsledky Burzy Cenných papírů Praha, které získává každý obchodní den v 17:30 ze stránek "Český kapitálový trh". (V současné je systém době mimo provoz, probíhá jeho adaptace na nový formát stránek burzovních dat.)