"en.index.php?ts=$ts&what=$what"), // Alternativní jazyky "", // Předchozí stránka "", // Následující stránka "../index.php" // Stránka s obsahem ); PageHead(); ?> Vyberte si řadu, se kterou chcete pracovat.

\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; echo "\n"; echo "\n"; $res = @ODBC_Exec($conn, "SELECT * FROM ts ORDER BY nazev"); while (ODBC_Fetch_Row($res)): $id = ODBC_Result($res, "id"); $popis = ODBC_Result($res, "popis"); echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; endwhile; echo "
Časová řada Popis Periodicita Zdroj
" . ODBC_Result($res, "nazev") ."$popis" . ODBC_Result($res, "periodicita") . "" . ODBC_Result($res, "zdroj") . "
\n"; echo "
\n"; else: $ts += 0; if (!IsSet($what)) $what = "graf"; $dir = "d:\\web\\marek\\ts\\"; $res = @ODBC_Exec($conn, "SELECT * FROM ts WHERE id = $ts"); @ODBC_Fetch_Row($res); $t = array("graf" => "Graf", "datapredpoved" => "Data předpovědi", "model" => "Predikční model", "grafpredpoved" => "Graf předpovědi", "dataexcel" => "Stažení dat"); echo "

" . ODBC_Result($res, "nazev") . "
" . $t[$what] . "

\n"; $popis = ODBC_Result($res, "popis"); $bar = "

" . "" . $t["graf"] . " | " . "" . $t["datapredpoved"] . " | " . "" . $t["model"] . " | " . "" . $t["grafpredpoved"] . " | " . "" . $t["dataexcel"] . " | " . "Výběr časové řady

\n"; echo $bar; switch ($what): case "graf": echo "

" . "

\n"; break; case "datapredpoved": $filename = $dir . ODBC_Result($res, "datapredpoved"); $fp = @FOpen($filename, "r"); $d = @FRead($fp, FileSize($filename)); @FClose($fp); $d = ERegI_Replace("(.*)", "\\1", $d); echo $d; break; case "model": $filename = $dir . ODBC_Result($res, "model"); $fp = @FOpen($filename, "r"); $d = @FRead($fp, FileSize($filename)); @FClose($fp); $d = ERegI_Replace("(.*)", "\\1", $d); echo $d; break; case "grafpredpoved": echo "

" . "

\n"; break; endswitch; echo "
$popis
\n"; echo $bar; endif; ?>