Dobývání znalostí z databází -- Praha 30. listopadu 2000
 Schéma DZD

Dobývání znalostí z databází 2000

čtvrtek 30. listopadu 2000

ČVUT -- Masarykova kolej
(kongresový sál)


Laboratoř inteligentních systémů
FIS VŠE Praha

Gerstnerova laboratoř
FEL ČVUT PrahaCílem semináře Dobývání Znalostí z Databází (DZD 2000) je přispět k šíření informací o oblasti Data Mining a Knowledge Discovery in Databases mezi českou odbornou veřejností. Seminář DZD 2000 je určen jak odborníkům v informatice, tak i odborníkům ze všech oblastí, ve kterých vznikají rozsáhlá data. Jedná se nejen o banky a velké obchodní domy, ale i o zdravotnictví, orgány státní správy, o producenty nejrůznějších výrobků a poskytovatele služeb a samozřejmě i o vysoké školy a ústavy aplikovaného i základního výzkumu. Získávat (někdy přesněji řečeno dobývat) znalosti lze z dat vznikajících v souvislosti s konstrukcí, výrobou, provozem, opravami i údržbou jednotlivých výrobků, z dat o pacientech, o jejich diagnózách a o průběhu léčby, z dat o klientech, o průběhu a o detailech jim poskytovaných služeb, i z dat vznikajících v souvislosti s neustále se rozšiřujícími aplikacemi informačních technologií.

Cílem semináře je podat pokud možno vyvážený pohled na celou, velmi rychle se rozvíjející disciplínu dobývání znalostí z databází a současně na příkladech ukázat možnosti aplikací v různých oblastech.

Seminář pořádají společně Laboratoř inteligentních systémů Fakulty informatiky VŠE a Gerstnerova laboratoř Elektrotechnické fakulty ČVUT.

Problematice dobývání znalostí je věnována dlouhá řada mezinárodních konferencí a seminářů, z praktického i výzkumného hlediska se jí věnují stovky firem a institucí po celém světě. Základní informace jsou na adrese http://kdnuggets.com. Informace o evropských konferencích věnovaných této problematice jsou na adrese http://eric.univ-lyon2.fr/~pkdd2000/Presentation/index.html.

Další informace:

Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace .