Dobývání znalostí z databází -- Praha 30. listopadu 2000
 

Abstrakty

Experiences with KDD projects across the EU (anglicky, bez překladu)
Dr. D. Wettschereck,
DIALOGIS Software & Services GmbH, Bonn

The market for knowledge discovery in Europe is just starting to pick up speed. In this talk I will give an admittedly incomplete (due to the sensitive nature of most data mining projects) and somewhat research-oriented overview of successful data mining projects conducted in European countries. Data mining applications range from mailing campaign optimizations to the discovery of carcogenic compounds. It is interesting to note that despite the huge variety of available data mining tools, most users employ only a few selected methods and strongly prefer relatively simple methods. Furthermore, many users knowingly ignore or overrule basic rules of statistics or machine learning in their quest for knowledge. I will conclude the talk with an overview of specialized KDD tools that reflect one of the basic lessons learned by tool vendors: KDD tools need to be integrated into business processes, and must be tailored to specific needs since there is no, and will be no, generic KDD tool that satisfies the needs of all applications.


Data Mining a Oracle
Roman Řípa,
Oracle Czech s.r.o.

 • Předpoklady rozšíření DM
  Existence dokonalých DM algoritmů sama o sobě nestačí. Pro skutečné rozšíření DM je třeba odstínit obchodní uživatele od složitosti modelů, jejich přípravy a vyhodnocení a vytvořit prostředí pro týmovou spolupráci.
 • Generování programového kódu přímo z modelu
  Efektivita DM je podmíněna snadným využití výsledků. Ideální formou je programový kód vyjadřující zákonitosti odhalené modelováním.
 • Personalizace WWW - klíčová potřeba e-Businessu
  Současný vývoj WWW směřuje k vytváření vazby 1:1 mezi poskytovatelem a příjemcem informace. Taková vazba vyžaduje personalizaci, přizpůsobení obsahu ("máme pro vás...", "ještě by vás mohlo zajímat...") i formy (navigace) informací konkrétnímu příjemci na základě znalostí o jeho minulém i současném chování na WWW i mimo něj. Personalizovaná komunikace přes WWW vyžaduje dostatečně škálovatelnou infrastrukturu schopnou obsloužit on-line předpokládáný počet spojení.
 • Budoucnost DM
  Mezi další kroky vývoje DM patří úzká spolupráce s databází (minimalizace přenosů dat...), zaměření na obchodní problémy (profily zákazníků, modelování odezvy, udržení zákazníků), integrace s aplikacemi (CRM...).
Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace .