Dobývání znalostí z databází -- Praha 30. listopadu 2000
 

Úvodní stránka

Program

Abstrakty

Organizační pokyny

Závazná přihláška

Garanti semináře

Podpora EU

Kódování češtiny


Podpora EU

Seminář je částečně podporován grantem
EU Fifth Framework Programme Project
IST-1999-11495 Sol-Eu-Net
http://SolEuNet.ijs.si/
Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace 10. 11. 2000.