Dobývání znalostí z databází -- Praha 30. listopadu 2000
 

Úvodní stránka

Program

Abstrakty

Organizační pokyny

Závazná přihláška

Garanti semináře

Podpora EU

Kódování češtiny


Garanti semináře

Doc. RNDr. Jan Rauch, CSc.
tel.: 24 095 463
e-mail: rauch@vse.cz
Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
tel.: 24 357 233
e-mail: step@labe.felk.cvut.cz
Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace 10. 11. 2000.