Dobývání znalostí z databází -- Praha 30. listopadu 2000
 

Organizační pokyny

Seminář se bude konat ve čtvrtek 30. listopadu v ČVUT -- Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6. Spojení: metro trasa A, stanice Dejvická.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení (káva, minerálka, zákusek) během přestávek a nabízíme Vám též objednání obědu (výběr ze dvou druhů hlavního chodu).

Účastnický poplatek zahrnuje sborník a další informační materiály, občerstvení o přestávkách (v částce Kč 54,-- vč. DPH) a event. oběd. Poplatek je diferencován na akademický (školy a neziskové organizace) a firemní.

Poplatek Základní cena DPH 5 % CELKEM
Akademický 1285,70 64,30 1350,--
Firemní 1761,90 88,10 1850,--
Oběd 104,80 5,20 110,--

Vyplněnou přihlášku (na kterou lze přihlásit i více účastníků) společně s potvrzením o platbě zašlete na adresu Agentury Action M, Vršovická 68, 101 00, Praha 10 nebo faxem na č. (02) 6731 0503 nebo e-mailem na adresu actionm@cuni.cz. Můžete nás též kontaktovat na telefonních číslech (02) 6731 2333-4, kde Vám rády zodpovíme Vaše dotazy.

Částku za účastnický poplatek laskavě uhraďte na účet Agentury Action M, Milena Zeithamlová: KB Praha 10, č. ú. 221442-101/0100, v.s. 3011
IČO: 16996771
DIČ: 010-6162270202

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumíme Vás pouze v případě, že Vašemu požadavku nebudeme moci vyhovět. V případě Vaší neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Uzávěrka přihlášek je 27. listopadu 2000

Těšíme se na Vaši účast

Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace .