Dobývání znalostí z databází -- Praha 30. listopadu 2000
 

Úvodní stránka

Program

Abstrakty

Organizační pokyny

Závazná přihláška

Garanti semináře

Podpora EU

Kódování češtiny

Závazná přihláška

Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 27. listopadu

Přihlášku můžete vyplnit přímo na této stránce a odeslat ji.

Druhou možností je vytisknout si formulář přihlášky v jednom z následujících formátů:

Přihlášku vyplňte a odešlete faxem na 02/6731 0503 nebo poštou na adresu:

Agentura Action M
Vršovická 68, 101 00  Praha 10

Odeslání přihlášky po Internetu

Zvýrazněná pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud se chcete přihlásit po Internetu, musíte je vyplnit.

Příjmení:*
Jméno:*
Titul:
Organizace:
Funkce:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Telefon:
Fax:
E-mail:*
WWW:
DIČ:
IČO:
Mám zájem o oběd:*
ano     ne
Jsem plátcem DPH:*
ano     ne
Žádám o vystavení daňového dokladu:*
ano     ne

Potvrzujeme, že jsme dne:*
dali příkaz k úhradě za p.(p.):*
Vložné:*  Kč
Oběd:*  Kč
Celkem:*  Kč
Tuto částku jsme převedli z našeho účtu číslo:*
u banky:*
ve prospěch účtu u Komerční banky, Praha 10, Agentura Action M, Milena Zeithamlová, č.účtu 221442-101/0100 (var. symbol 3011)
DIČ objednatele:
POZNÁMKA: Plátcům DPH připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky daňový doklad, který účastníci obdrží při registraci.
Děkujeme
Prosím o zaslání  ks tištěných pozvánek a přihlášek na seminář poštou.
 
Datum: 26.02.2020

Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace 20. 11. 2000.