Dobývání znalostí z databází -- Praha 30. listopadu 2000
 

Program semináře

8.00-8.55    Registrace účastníků
9.00    Zahájení semináře
Doc. RNDr. J. Ivánek, CSc., prorektor VŠE
Experiences with KDD projects across the EU (anglicky, bez překladu) - abstrakt
Dr. D. Wettschereck,
DIALOGIS Software & Services GmbH, Bonn
Datamining s Knowledge Studiem
Mgr. Ing. Michal Prokeš,
ADASTRA -- Division of Speedware s.r.o.
Data Mining a Oracle - abstrakt
Roman Řípa,
Oracle Czech s.r.o.
Systém LISp-Miner
Doc. RNDr. J. Rauch, Bc. M. Šimůnek,
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Technologie datových skladů
Ing. Z. Kouba, CSc.,
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Systém KEX pro strojové učení
Doc. Ing. P. Berka, CSc.,
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Predikce odběru plynu a vody
Ing. J. Klema, Ing. P. Mikšovský
Fakulta elektrotechnická ČVUT
DZD a telekomunikace
Ing. F. Železný & kol., FEL ČVUT
Ing. J. Zídek, Atlanits
16.30    Ukončení semináře
Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace .