Dobývání znalostí z databází -- Praha 14. září 1999
 

Organizační pokyny

Seminář se bude konat v úterý 14. září 1999 v Nové Aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. (Metro trasa C - Hlavní nádraží a tram číslo 5, 9, 26, stanice Husinecká). Registrace účastníků bude od 8.00 do 9.00 hodin ve foyer Nové Auly.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení (káva, minerálka) během přestávek a nabízíme objednání obědu (výběr ze 2 druhů hlavního chodu).

Účastnický poplatek zahrnující vložné, sborník abstraktů a další informační materiály, občerstvení o přestávkách a oběd činí:

Základní cena DPH CELKEM
VLOŽNÉ 952,40 47,60 1000,--
OBĚD 123,-- 27,-- 150,--
CELKEM 1150,--

POZNÁMKA - registrovaní účastníci konference PKDD '99 mají účast na semináři zdarma. Podle nové dohody pořadatelů semináře DZD'99 s radou České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) mají členové ČSSI na semináři 10 % slevu z účastnického poplatku. Oběd je však třeba - při Vašem zájmu - doplatit.

Vyplněnou přihlášku (na kterou lze přihlásit i více účastníků) společně s potvrzením o platbě zašlete na adresu Agentury Action M, Vršovická 68, 101 00, Praha 10 nebo faxem na č. (02) 6731 0503 nebo e-mailem na adresu actionm@cuni.cz. Můžete nás též kontaktovat na telefonních číslech (02) 6731 2333-4, kde Vám rády zodpovíme Vaše dotazy.

Částku za účastnický poplatek laskavě uhraďte na účet Agentury Action M, Milena Zeithamlová: KB Praha 10, č. ú. 221442-101/0100, v.s. 1409
IČO: 16996771
DIČ: 010-6162270202

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumíme Vás pouze v případě, že Vašemu požadavku nebudeme moci vyhovět. V případě Vaší neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Uzávěrka přihlášek je 3. září 1999

Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace .