Dobývání znalostí z databází -- Praha 14. září 1999
 

Závazná přihláška

Uzávěrka přihlášek je 3. září

Přihlášku můžete vyplnit přímo na této stránce a odeslat ji.

Druhou možností je vytisknout si formulář přihlášky v jednom z následujících formátů:

Přihlášku vyplňte a odešlete faxem na 02/6731 0503 nebo poštou na adresu:

Agentura Action M
Vršovická 68, 101 00  Praha 10

Odeslání přihlášky po Internetu

Musíte vyplnit všechna povinná pole!!!

Zvýrazněná pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud se chcete přihlásit po Internetu, musíte je vyplnit.

Příjmení:*
Jméno:*
Titul:
Organizace:
Funkce:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Telefon:
Fax:
E-mail:*
WWW:
DIČ:
IČO:
Účastním se konference PKDD'99:*
ano'?>      ne'?>
Mám zájem o oběd:*
ano'?>      ne'?>
Jsem plátcem DPH:*
ano'?>      ne'?>
Žádám o vystavení daňového dokladu:*
ano'?>      ne'?>

Potvrzujeme, že jsme dne:*
dali příkaz k úhradě za p.(p.):*
Vložné:*  Kč
Oběd:*  Kč
Celkem:*  Kč
Tuto částku jsme převedli z našeho účtu číslo:*
u banky:*
ve prospěch účtu u Komerční banky, Praha 10, Agentura Action M, Milena Zeithamlová, č.účtu 221442-101/0100 (var. symbol 1409)
DIČ objednatele:
POZNÁMKA: Plátcům DPH připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky daňový doklad. Prosíme účastníky, aby si jej při registraci sami vyžádali.
Děkujeme
Prosím o zaslání  ks tištěných pozvánek a přihlášek na seminář poštou.
 
Datum:

Děkujeme za přihlášení a těšíme se na společné setkání.

Vaše přihláška byla odeslána pořádající agentuře Action M a zároveň na vaši e-mailovou adresu .

Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace .