Dobývání znalostí z databází -- Praha 14. září 1999
 

Program semináře

9.00-9.05 Zahájení semináře
doc. RNDr. R. Jiroušek, DrSc. -- vedoucí Laboratoře inteligentních systémů VŠE Praha
9.05-9.35 Dobývání znalostí z databází -- cíle a prostředky, příklady, CRISP-DM
RNDr. J. Rauch, CSc. -- Laboratoř inteligentních systémů, VŠE Praha
9.30-11.00 KDD -- případová studie velmi rozsáhlé aplikace v Bank of Montreal
Dr. J. Mrazek -- Chief Specialists, Data Mining Technology Group, Bank of Montreal
11.00-11.30 Přestávka na občerstvení
11.30-12.00 IBM Inteligent Miner
Ing. D. Bartoň, Ing. J. Pařízek -- IBM Praha
12.00-12.30 SAS Enterprise Miner
Ing. J. Půlpán -- SAS Institute, Praha
12.30-14.00 Přestávka na oběd
14.00-14.30 Kontextová analýza dokumentu -- TOVEK Inforating
Ing. T. Vejlupek -- TOVEK
14.30-15.00 Program MineSet
Ing. M. Dovrtěl -- SiliconGraphic, Brno
15.00-15.30 Nová GUHA procedura 4FT-Miner
RNDr. J. Rauch, CSc., Bc. M. Šimůnek -- VŠE Praha
15.30-16.30 Prezentace software, diskuse
Stránky pro vás připravil Jirka Kosek.
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu badame@vse.cz.
Poslední modifikace .