Tato stránka vám po zadání potřebných údajů automaticky vytvoří program pro Matlab, který slouží pro řešení dynamických makroekonomických modelů. Podrobnější výklad jednotlivých parametrů a jejich významu naleznete na samostatné stránce.

validate(); echo "\n"; if ($edit=="yes") $chyba .= "Požadavek na změnu vstupních údajů.\n"; function Serialize2Post() { global $HTTP_POST_VARS; Reset($HTTP_POST_VARS); while (list($n, $v) = Each($HTTP_POST_VARS)) { echo "\n"; } } if ($chyba == "" && $submit != "") { echo "

Program pro Matlab

\n
"; echo "

Programy můžete do Matlabu přenést pomocí schránky, nebo si jej uložit do souborů pro pozdější použití.

\n"; echo "\n"; echo ""; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo ""; echo "
\n"; Serialize2Post(); echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; Serialize2Post(); echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; Serialize2Post(); echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; echo "

PORTRET

\n"; echo "
\n";
  include "./portret.php";
  echo "
\n
\n"; echo "

RESENI

\n"; echo "
\n";
  include "./reseni.php";
  echo "
\n
\n"; echo "

ROVNICE

\n"; echo "
\n";
  include "./rovnice.php";
  echo "
\n
\n"; echo "
\n"; Serialize2Post(); echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; } if ($chyba !="" && $submit!="") { echo "

$chyba

\n"; } if ($chyba !="" || $submit == "") { $f->load_defaults(); include "./index_fl.php"; } ?>