Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Obsah Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Řešení dynamických makroekonomických modelů

Tato stránka vám po zadání potřebných údajů automaticky vytvoří program pro Matlab, který slouží pro řešení dynamických makroekonomických modelů. Podrobnější výklad jednotlivých parametrů a jejich významu naleznete na samostatné stránce.

Pravá strana první rovnice:
Pravá strana druhé rovnice:
Počáteční hodnota časového horizontu:
Koncová hodnota časového horizontu:
Počáteční hodnota veličiny x(1):
Počáteční hodnota veličiny x(2):

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 22:28.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).