K dispozici jsou čtvrtletní data 1993Q1 až 1999Q3 pro investice I a hrubý domácí produkt Y. Jsou zkoumány dva modely

 1. model s akcelerátorem

  ,

  v němž δ je míra opotřebení kapitálu, λ charakterizuje předpokládaný přizpůsobovací proces a µ je koeficient úměrnosti mezi vhodnou úrovní kapitálového vybavení a hrubým domácím produktem .

 2. jednoduchá závislost respektující sezónnost

  ,

  kdy do modelu je zahrnuta nula-jedničková proměnná D4 s hodnotami 1 pro čtvrtá čtvrtletí, 0 jinak.

Výsledky výpočtů ukazují, že model (a) nemůže být statisticky verifikován při použití metody nejmenších čtverců. Neprůkazné t-testy spolu s uspokojivým výsledkem F-testu jsou neformálními signály o možné multikolinearitě vysvětlujících proměnných. Zlepšení by mohlo přinést použití jiné metody, např. hřebenové regrese, která je k dispozici v plné verzi SORITECu.

Model (b) po odhadu metodou nejmenších čtverců naznačuje autokorelaci náhodné složky. Použití metody Cochranea -- Orcutta přináší zlepšení.

Viz grafické ilustrace shody (neshody) odhadnutých hodnot s daty, zde ifit označuje investice po výpočtu z odhadnuté rovnice.

V SORITECu budou postupně provedeny tyto operace

read 'h:dataa'
print i y
use 1993q2 1999q3
on crt
regress(origin) i i(-1) y y(-1)
p
stiskněte libovolnou klávesu
q
off crt
use 1993q1 1999q3
dummy d4 1993q4 4
regress i y d4
on crt
corc i y d4
p
stiskněte libovolnou klávesu
q
quit

Posloupnost operací včetně reakcí systému je následující:

1> read 'h:dataa'
 
 *** File opened ( 1): h:datab.sal
 
2> print i y
 
             I       Y
 
 1993Q1        25.1600    176.750
 1993Q2        44.6600    189.660
 1993Q3        48.6500    190.900
 1993Q4        75.7100    182.540
 1994Q1        31.6500    183.260
 1994Q2        54.3900    192.380
 1994Q3        53.5000    197.320
 1994Q4        87.4600    190.830
 1995Q1        35.1000    194.700
 1995Q2        58.8000    204.100
 1995Q3        65.1000    216.900
 1995Q4        104.100    207.600
 1996Q1        48.3200    197.600
 1996Q2        73.2200    234.710
 1996Q3        77.1100    233.860
 1996Q4        104.860    255.230
 1997Q1        42.0000    202.730
 1997Q2        58.2500    236.270
 1997Q3        56.3900    227.210
 1997Q4        96.9000    249.600
 1998Q1        54.5000    231.400
 1998Q2        60.8000    239.100
 1998Q3        61.2000    248.600
 1998Q4        86.9000    239.800
 1999Q1        46.9000    221.800
 1999Q2        55.3000    240.100
 1999Q3        59.1000    250.500
 
3> use 1993q2 1999q3
4> on crt
5> regress (origin) i i(-1) y y(-1)
 
 
 REGRESS : dependent variable is I
 
 Using  1993Q2-1999Q3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 I{-1}         -.205290    .238852    -.859488    .399
 Y            .277431    .242771    1.14277    .265
 Y{-1}          .721532E-01  .289948    .248849    .806
 
 
6> P

Graf

7> Q
8> off crt 
9> use 1993q1 1999q3
10> dummy d4 1993q4 4 
11> regress i y d4
 
 REGRESS : dependent variable is I
 
 Using  1993Q1-1999Q3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 ^CONST         -20.7066    15.8197    -1.30891    .203
 Y            .342570    .730752E-01  4.68791    .000
 D4           37.6765    4.25945    8.84539    .000
 
 
                Equation Summary
   No. of Observations =   27    R2=  .8212  (adj)=  .8063
   Sum of Sq. Resid. =  2009.18    Std. Error of Reg.= 9.14963
   Log(likelihood)  = -96.4915    Durbin-Watson   = 1.16434
   Schwarz Criterion = -101.435    F ( 2,  24)  =  55.1235
   Akaike Criterion = -99.4915    Significance   =  .000000
 
12> on crt 

13> corc i y d4

 CORC : dependent variable is I
 
 Using  1993Q1-1999Q3
 
 
   Variable     Coefficient   Std Err    T-stat   Signf
 
 ^CONST         -19.9415    19.5039    -1.02244    .317
 Y            .342620    .887925E-01  3.85866    .001
 D4           37.5745    3.32637    11.2960    .000
 ^RHO          .359892    .182975    1.96689    .061
 
14> P 

Graf

15> Q

16> quit