Datový soubor má povinnou příponu .SAL. Předpokládejme, že chceme pracovat s ročními daty o výši investic I a HDP v ČR. Údaje

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
I 194,1 227,0 263,1 303,5 253,5 264,4 248,2
HDP 739,7 763,8 823,3 921,4 915,8 958,9 952,2

přepíšeme do souboru takto:

USE 1993 1999
READ I HDP
194.1 739.7
227.0 763.8
263.1 823.3
303.5 921.4
253.5 915.8
264.4 958.9
248.2 952.2
;
END

Tato, i veškeré další informace uživatelského charakteru jsou v příručce (soubor SAMPLER.DOC).

Pro práci se SAMPLERem na vašem počítači si jej stáhněte. Stažený archiv rozbalte např. pomocí programu WinZip.