Modely přístupné na našem serveru

Ekonometrické modely
Příklady využití programového produktu SORITEC pro ekonometrické analýzy:
Měnové a finanční modely