Vítáme Vás na naší stránce, která vznikla v rámci projektu BADAME a věnuje se využití programového produktu MATLAB pro tři okruhy problémů:

Dynamické makroekonomické modely patří k důležité oblasti ekonomické teorie, která zejména v poslední době zaznamenává bouřlivý rozvoj. Na naší stránce se věnujeme řešení dvourovnicových makroekonomických dynamických modelů. V rámci řešení těchto modelů hledáme časový vývoj proměnných modelů a vytváříme fázové portréty modelů.

Další problém, který je na stránkách "měnové a finační modely" řešen, je konstrukce výnosové křivky ze zadaných údajů o dluhopisech s různou dobou splatnosti. Výnosová křivka je důležitým nástrojem finanční analýzy, kde slouží zejména pro předpovědi budoucích úrokových měr a pro oceňování dluhopisů.

Poslední problémm, který je na webových stránkách řešen je simulace vývoje akciových kursů. Akciové kursy jsou pro svůj aperiodický vývoj velmi těžce predikovatelné. Stochastické modely těchto kursů jsou jednou z mála cest, které nám umožňují modelovat jejich vývoj.

Pokud se o dané problémy podrobněji zajímáte, další informace najdete v následující literatuře:

Pro všechny oblasti:

Banka dat a modelů ekonomiky ČR -- sborník VŠE, část Měnové a finanční modely

Z oblasti dynamických makroekonomických modelů:

Sladký K., Kodera J., Vošvrda M.: Macroeconomic Dynamical Systems - Analytical Treatment and Computer Modeling in Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics 99

Kodera J.:Price Dynamics in Extended Kaldor Model in Proceedings of the 18th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2000

Z oblasti výnosových křivek:

Walter J., Radová J.: Základy finanční a pojistné matematiky, VŠE 1994

Radová J., Dvořák P.: Finanční matematika, Grada 2000

Z oblasti simulace akciových kursů:

Málek J.: Informace a efektivita finančních trhů, Finance a úvěr 1, 1997

Hull J.C.: Option, Futures and other Derivative Securities, Prentice Hall, 1996, kapitola 7