Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Měnové a finanční modely

Vítáme Vás na naší stránce, která vznikla v rámci projektu BADAME a věnuje se využití programového produktu MATLAB pro tři okruhy problémů:

Dynamické makroekonomické modely patří k důležité oblasti ekonomické teorie, která zejména v poslední době zaznamenává bouřlivý rozvoj. Na naší stránce se věnujeme řešení dvourovnicových makroekonomických dynamických modelů. V rámci řešení těchto modelů hledáme časový vývoj proměnných modelů a vytváříme fázové portréty modelů.

Další problém, který je na stránkách "měnové a finační modely" řešen, je konstrukce výnosové křivky ze zadaných údajů o dluhopisech s různou dobou splatnosti. Výnosová křivka je důležitým nástrojem finanční analýzy, kde slouží zejména pro předpovědi budoucích úrokových měr a pro oceňování dluhopisů.

Poslední problémm, který je na webových stránkách řešen je simulace vývoje akciových kursů. Akciové kursy jsou pro svůj aperiodický vývoj velmi těžce predikovatelné. Stochastické modely těchto kursů jsou jednou z mála cest, které nám umožňují modelovat jejich vývoj.

Pokud se o dané problémy podrobněji zajímáte, další informace najdete v následující literatuře:

Pro všechny oblasti:

Banka dat a modelů ekonomiky ČR -- sborník VŠE, část Měnové a finanční modely

Z oblasti dynamických makroekonomických modelů:

Sladký K., Kodera J., Vošvrda M.: Macroeconomic Dynamical Systems - Analytical Treatment and Computer Modeling in Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics 99

Kodera J.:Price Dynamics in Extended Kaldor Model in Proceedings of the 18th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2000

Z oblasti výnosových křivek:

Walter J., Radová J.: Základy finanční a pojistné matematiky, VŠE 1994

Radová J., Dvořák P.: Finanční matematika, Grada 2000

Z oblasti simulace akciových kursů:

Málek J.: Informace a efektivita finančních trhů, Finance a úvěr 1, 1997

Hull J.C.: Option, Futures and other Derivative Securities, Prentice Hall, 1996, kapitola 7

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 18:59.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).