Výnosová křivka zobrazuje časovou strukturu úrokových měr.

Zkoumání časové struktury úrokových sazeb a tedy výnosových křivek, které pomocí ní sestavíme, má velký význam při investování na finančních trzích. Podrobněji viz doporučená literatura v úvodu.

Výnosové křivky, jejich výpočet a zobrazení obsahuje samostatná internetová stránka. Program umístěný na této stránce automaticky vytváří soubor, který vypočte a zobrazí výnosovou křivku vyhlazenou pomocí tzv. splinů. Pro výpočet výnosové křivky zadejte údaje o nejméně dvou dluhopisech s různou dobou splatnosti a to o každém z nich:

Další údaje, které potřebuje program pro výpočet výnosové křivky, jsou předdefinovány tvůrcem programu, uživatel je však může měnit. Jedná se o:

K bodu "počet kupónových plateb za rok" připomínáme, že v ČR jsou emitovány dluhopisy i s jednou kupónovou platbou ročně. Frekvence plateb je uvedena v emisním prospektu stejně tak jako informace o konvenci pro výpočet úroku.

"Zohlednění posledního dne v měsíci" má význam pouze u dluhopisů, které jsou vydány 31.den v měsíci.

"Datum, ke kterému je počítána výnosová křivka" je předdefinováno jako dnešní den, obecně však můžete použít, kterékoli datum, které ovšem předchází datům splatnosti uvedených dluhopisů.

Po zadání příslušných údajů program automaticky vytvoří soubor (m-file), který bude zpracován programovým produktem MATLAB a vypočte výnosovou křivku a zobrazí ji vyhlazenou spliny.

Aby bylo možno využít zmíněného postupu pro konstrukci výnosové křivky, musí mít uživatel k dispozici instalaci programového produktu MATLAB buď na svém počítači, nebo použít počítače, který je k dispozici na katedře měnové teorie a politiky a katedře bankovnictví a pojišťovnictví.

Přechod na aplikaci