"Badame_Session")); require "../../inc/base.php"; PageInfo("Výnosové křivky obligací", // Titulek stránky "Jirka Kosek", // Autor stránky "Výnosové křivky obligací", // Popis "", // Klíčová slova "cs", // Jazyk stránky "", // Alternativní jazyky "", // Předchozí stránka "", // Následující stránka "../index.php" // Stránka s obsahem ); PageHead(); ?>

Tato stránka vám po zadání potřebných údajů automaticky vytvoří program pro Matlab, který vykresluje výnosovou křivku vytvořenou ze zadaných obligací. Podrobnější výklad jednotlivých parametrů a jejich významu naleznete na samostatné stránce.

validate(); $i = 1; $splatnosti = array(); while (IsSet(${"md$i"})) { if ((${"md$i"} . ${"cpn$i"} . ${"p$i"}) != "") { if (${"md$i"} == "" || ${"cpn$i"} == "" || ${"p$i"} == "") { $chyba .= "Datum splatnosti, roční kupónová míra a cena obligací jsou povinné údaje, které musíte zadat!\n"; } } $splatnosti[${"md$i"}] = "x"; $i++; } echo "\n"; if (Count($splatnosti)<2) $chyba .= "Musíte zadat údaje alespoň o dvou obligacích s různými dobami splatnosti!\n"; if ($edit=="yes") $chyba .= "Požadavek na změnu vstupních údajů.\n"; if ($chyba == "" && $submit != "") { echo "

Program pro Matlab

\n
"; echo "

Program můžete do Matlabu přenést pomocí schránky, nebo si jej uložit do souboru pro pozdější použití.

\n"; echo "
\n"; Reset($HTTP_POST_VARS); while (list($n, $v) = Each($HTTP_POST_VARS)) { echo "\n"; } echo "\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; echo "
\n";
  include "./matlab.php";
  echo "
\n
\n"; echo "
\n"; Reset($HTTP_POST_VARS); while (list($n, $v) = Each($HTTP_POST_VARS)) { echo "\n"; } echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; } if ($chyba !="" && $submit!="") { echo "

$chyba

\n"; } if ($chyba !="" || $submit == "") { $f->load_defaults(); include "./index_fl.php"; } ?>