"Badame_Session")); require "../../inc/base.php"; PageInfo("Simulace chování akciových kursů", // Titulek stránky "Jirka Kosek", // Autor stránky "Simulace chování akciových kursů", // Popis "", // Klíčová slova "cs", // Jazyk stránky "", // Alternativní jazyky "", // Předchozí stránka "", // Následující stránka "../index.php" // Stránka s obsahem ); PageHead(); ?>

Tato stránka vám po zadání potřebných údajů automaticky vytvoří program pro Matlab, který simuluje chování akciových kursů. Podrobnější výklad jednotlivých parametrů a jejich významu naleznete na samostatné stránce.

validate(); echo "\n"; if (IsSet($submit)) { if (($N < 1) or ($N > 720)) $chyba = "Počet pozorování musí být celé číslo v intervalu 1-720."; if (($M < 1) or ($M > 500)) $chyba = "Počet simulací musí být celé číslo v intervalu 1-500."; if ($b < 0) $chyba = "Volatilita spojité složky musí být nezáporné číslo."; if ($c1 < 0) $chyba = "Relativní maximální velikost skoků nahoru musí být nezáporné číslo."; if ($c2 < 0) $chyba = "Relativní maximální velikost skoků dolů musí být nezáporné číslo."; if ($d1 < 0) $chyba = "Intenzita skoků nahoru musí být nezáporné číslo."; if ($d2 < 0) $chyba = "Intenzita skoků dolů musí být nezáporné číslo."; if ($A <= 0) $chyba = "Počáteční hodnota kurzu akcie musí být kladné číslo."; } if ($edit=="yes") $chyba .= "Požadavek na změnu vstupních údajů.\n"; if ($chyba == "" && $submit != "") { echo "

Program pro Matlab

\n
"; echo "

Program můžete do Matlabu přenést pomocí schránky, nebo si jej uložit do souboru pro pozdější použití.

\n"; echo "
\n"; Reset($HTTP_POST_VARS); while (list($n, $v) = Each($HTTP_POST_VARS)) { echo "\n"; } echo "\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; echo "
\n";
  include "./matlab.php";
  echo "
\n
\n"; echo "
\n"; Reset($HTTP_POST_VARS); while (list($n, $v) = Each($HTTP_POST_VARS)) { echo "\n"; } echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; } if ($chyba !="" && $submit!="") { echo "

$chyba

\n"; } if ($chyba !="" || $submit == "") { $f->load_defaults(); include "./index_fl.php"; } ?>