Program umožňuje provádět analýzu zkoumaného objektu pomocí metody založené na nestatistickém přístupu, kterou nazýváme gnostická teorie neurčitých dat.

Gnostický analyzátor je přístupný pouze v učebně 313NB.