Program OVEL poskytuje informace o účetních závěrkách, zápisech i změnách v obchodním rejstříku, likvidacích a konkurzech podniků, povolení ochranné lhůty, oznámeních a rozhodnutích v podnikatelských záležitostech tak, jak tuto oznamovací povinnost ukládá obchodní zákoník a další právní normy.

Program je v počítačové síti VŠE přístupný po přihlášení k projektu OVEL. Přihlášení k projektu je stejné jako u ostatních projektů. Po úspěšném přihlášení naleznete informace o spuštění programu na disku G:.

Data z programu jsou přístupná i přes Web. Přístup je však pouze pro uživatele ze sítě VŠE (doména vse.cz).