Program je přístupný po přihlášení ke školní síti na pracovní stanici s Windows NT. Z menu je potřeba vybrat složku Statistické programy. V menu jsou přístupné jednotlivé programové systémy využívané v rámci projektu BADAME.

Základní údaje

Systém vyvíjí firma SAS (USA), která má v ČR své zastoupení. Internetová stránka se nalézá na adrese http://www.sas.com/. SAS je určen pro různé operační systémy, lze ho provozovat i pod Windows 95 a Windows NT. Je rozdělen na moduly, které lze rozdělit do skupin podle účelu jejich použití:

 1. Základní operace.
  Base SAS Software (manipulace s daty a příprava výstupů).
 2. Uživatelské rozhraní.
  SAS/ASSIST Software (nabídkově řízené rozhraní).
 3. Práce s daty.
  SAS/FSP Software (vkládání dat, navrhování formulářů),
  SAS/ACCESS Software (přístup k datům z databázových systémů),
  SAS/SHARE Software (víceuživatelský přístup k datovým souborům SASu),
  SAS/CALC Software (tabulkový procesor).
 4. Statistická analýza a prognózování
  SAS/STAT Software (statistická analýza),
  SAS/ETS Software (analýza časových řad a ekonometrická analýza),
  SAS/QC Software (řízení jakosti a navrhování experimentů),
  SAS/INSIGHT Software (interaktivní grafická analýza dat).
  Dále do této skupiny patří výše zmíněný modul SAS/CALC pro finanční plánování a přípravu výstupů.
 5. Řízení projektů a operační výzkum.
  SAS/OR Software.
 6. Aplikace EIS (Executive Information System).
  SAS/EIS Software.
 7. Laboratorní výzkum.
  SAS/LAB.
 8. Grafická prezentace dat.
  SAS/GRAPH Software.
 9. Vývoj aplikací.
  SAS/AF Software (vývoj interaktivních aplikací),
  SAS/IML Software (interaktivní maticový jazyk).
  SAS/TOOLKIT Software (vývoj nových procedur, funkcí, vstupních a výstupních formátů, které mohou být přidány do systému SAS).
  Do této skupiny patří též již zmíněný modul SAS/FSP, který umožňuje navrhování vstupních formulářů a výstupních sestav, a modul SAS/EIS.
 10. Komunikace.
  SAS/CONNECT Software (sdílení dat a aplikací SASu na různých hardwarových platformách).
 11. Vyhodnocování počítačové výkonnosti.
  SAS/CPE Software (pouze pro některé typy počítačů).

SAS je velice rozsáhlý programový systém pro manipulaci s daty, pro jejich analýzu a prezentaci. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že uživatelské prostředí je až na grafické detaily stejné pro různé operační systémy a že je možné na různých typech počítačů (s různými operačními systémy) sdílet data a aplikace SASu. Je tedy především vhodný pro velké instituce s heterogenním počítačovým vybavením. Je určen zejména pro vývoj na míru šitých aplikací, využitelných pro standardní postupy při analýze a prezentaci dat.

Principy práce

Základem ovládání systému SAS je zadávání příkazů jazyka SAS Language. Úlohy, pro jejichž realizaci jsou využívány moduly SAS/INSIGHT, SAS/LAB, SAS/CALC a SAS/QC, lze zadávat pomocí nabídek základního menu. Pro pohodlnou práci s ostatními moduly je určen speciální modul SAS/ASSIST.

Kromě zmíněného programovacího jazyka je k dispozici makrojazyk SAS Macro Language, textový editor SAS Text Editor a SAS Display Manager System, který zabezpečuje ovládání pomocí oken.

Po spuštění systému SAS for Windows jsou v rámci hlavního okna umístěna dvě další okna: "LOG", kam jsou ukládány zprávy o provedených činnostech (deník) a "PROGRAM EDITOR" pro zápis příkazů. Hlavní okno obsahuje pruh nabídek ve stylu aplikací pro Windows, pomocí nichž je možné přepnout se do okna "OUTPUT", kam budou ukládány výstupy.

Okno "SAS/ASSIST" je pokryto dvanácti tlačítky, pomocí nichž se volí oblast požadovaných činností. Po zvolení některé z oblastí se ve většině případů zobrazí okno s jinými ikonami (druhá hierarchická úroveň), detailněji specifikující nabízené činnosti (např. elementární statistika, regresní analýza, analýza časových řad atd.). Pak je již uživateli předložena klasická nabídka činností.

Podle zadávání úloh pomocí modulu SAS/ASS IST lze nechat vytvořit posloupnost příkazů jazyka SAS, které mohou být později modifikovány a znova spuštěny.