Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Program S-PLUS

Proti předchozím verzím doznalo největší změny prostředí programu a grafika. Grafický výstup je tvořen integrovaným programem AXUM, který je součástí nového S-PLUS 4.0. Tím je možno hotové grafy editovat (včetně národní diakritiky), identifikovat jednotlivé body, přímo v grafu vyhlazovat data apod. S-PLUS 4.0 má kromě standardní komunikace v Command window také menu, z něhož je možné spouštět většinu výpočtů. Novinkou je rovněž Object Browser pro symbolické programování dynamických struktur typu data-filtr-metoda-výstup. Rozsáhlá je také podpora konektivity v rámci prostředí Windows jako ODBC, OLE, DDE, import/export grafiky a dat, export do Power Pointu. Z nových metod jsou nejpodstatnější rozšíření shlukové analýzy, výpočetně intenzivní bootstrap techniky odhadů a lineární i nelineární regresní modely se smíšenými efekty.

Z hlediska datových objektů systém S-PLUS rozlišuje čtyři následující typy:

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:00.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).