Pro ekonomický výzkum nejsou zatím v počítačové síti CESNET běžně dostupná aktuální data, jako např. základní makroekonomické ukazatele a jejich časové řady. Informační zdroje v podnicích a jejich mikrookolí (odvětvích, sektorech) jsou značně nepřehledné a neúplné. Navíc není výzkumníkům k dispozici ucelený soubor metod a modelů pro zpracování informací o ekonomice ČR. Snad nejvíce chybí ucelený model české ekonomiky, který by byl systematicky vytvářen na vysoké škole a sloužil k vědeckým prognózám a pokročilým studiím. Podrobnější rozbor viz přehled dílčích projektů v bodu h).

Poznamenejme, že ekonomickými univerzitami prakticky v celém světě jsou vytvářeny banky ekonomických dat a modelů národní ekonomiky a jsou využívány jak v teoretickém, tak aplikovaném ekonomickém výzkumu.