Vědecký význam projektu lze spatřovat zejména ve vytvoření kvalitních podmínek pro ekonomický výzkum s využitím přístupu k informačním zdrojům, nástrojům pro jejich zpracování a modelům v síti ve všech akademických a případně dalších výzkumných institucích. Model ekonomiky ČR systematicky rozvíjený a udržovaný na největší vysoké škole v ČR ekonomického zaměření může poskytnout nové podklady pro formulování strategií rozvíjených na makroekonomické i mikroekonomické úrovni.

Z technického hlediska bude významné to, že rozvoj vysokorychlostních sítí bude doprovázen vznikem vydatného informačního zdroje, který bude moderním způsobem zpřístupňovat kvalifikované, vybrané a zhodnocené informační zdroje, data a modely ekonomiky. Není vyloučeno, že v budoucnu dojde ke vzniku celé soustavy vzájemně se doplňujících souborů dat a modelů ekonomiky vyvíjených v různých institucích. Navrhovaný projekt Banky dat a modelů na VŠE v Praze představuje funkční řešení ihned využitelné pro základní potřeby ekonomického výzkumu.