Výsledkem projektu bude vytvoření kvalitního prostředí pro ekonomický výzkum v rámci budování informační infrastruktury vědy a výzkumu ČR. Na speciálním serveru dostupném v síti CESNET budou k dispozici základní ukazatele ekonomického vývoje ČR, soustavně rozvíjené a zpracovávané ekonomické modely na makroekonomické i mikroekonomické úrovni, statistické metody a metody získávání znalostí z ekonomických dat a informace o probíhajícím ekonomickém výzkumu a jeho výsledcích. Výsledná Banka dat a modelů ekonomiky ČR bude sloužit širokému spektru ekonomických výzkumných pracovníků, doktorandů i celé akademické obci ČR.