Řešení projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR bude vycházet z integrace tří základních linií:

Podrobnější postupy řešení projektu jsou uvedeny u dílčích projektů v bodě h).