Pro řešení komplexního projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR bude v intencích výše uvedených cílů a postupů vytvořen tým kvalifikovaných pracovníků VŠE z Fakulty financí a účetnictví, Fakulty podnikohospodářské, Fakulty informatiky a statistiky, Centra informačních a knihovnických služeb a Výpočetního centra, kteří mají zkušenosti jak s ekonomickým výzkumem ve vytýčených směrech, tak s jeho informačním a výpočetním zajištěním.

O erudici a připravenosti členů týmu svědčí nejen jejich odborné životopisy (viz F3), ale i úspěšně řešené projekty, které se vztahují k zaměření předkládaného projektu, ty se však soustřeďují na budování teoretických modelů nebo na problémy výuky některých předmětů (viz CEP), jejich výsledky budou využity v předkládaném projektu Banky dat a modelů ekonomiky ČR.

Předpokládá se, že vybudovaná Banka dat a modelů ekonomiky ČR bude trvale sloužit i po skončení předkládaného projektu a bude v rámci VŠE tvořit základnu pro soustavný rozvoj ekonomického výzkumu.