Časový rozvrh řešení je nutno vzhledem ke komplexnosti projektu charakterizovat v různých rovinách řešení (výzkumně-metodická, finančně-právní, technicko-realizační).

Etapy

1. rok

2. rok

3. rok