Pracovní kapacita věnovaná na řešení projektu se bude lišit podle účasti pracovníků na jednotlivých dílčích projektech