Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Zdůvodnění návrhu projektu

Navrhovatel:
Vysoká škola ekonomická, Praha
Řešitel:
doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Název projektu:
Banka dat a modelů ekonomiky ČR
 1. Rozbor problému a shrnutí současného stavu poznání problému
 2. Formulace cíle projektu
 3. Vědecký význam projektu
 4. Očekávané výsledky
 5. Navrhovaný postup řešení, koncepční a metodické přístupy
 6. Informace o připravenosti a kvalifikaci řešit projekt
 7. Časový rozvrh řešení
 8. Členění projektů na dílčí problémy ajejich vzájemné propojení
 9. Odhadovaná pracovní kapacita řešitelů věnovaná řešení projektu
 10. Zdůvodnění celkových nákladů na řešení projektu
 11. Podrobné zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu 1. roku řešení projektu
 12. Návrh oponentů projektu

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:01.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).