Rozpočet 1. roku řešení projektu odpovídá první etapě časového rozvrhu řešení (viz bod g).

Hlavní investici tvoří nákup serveru, pracovní stanice a tiskárny podle specializace v bodě j)1. Předpokládaná cena těchto zařízení je 955 tis. Kč, konečná cena vyplyne ze zpřesnění specifikace a výsledků výběrového řízení - nepřesáhne 1 milion Kč. Další investiční nákupy se týkají softwaru a databází (viz j) 2. a 3.). Pro zdůvodnění plánované částky 1530 tis. Kč uvádíme přibližné současné ceny některých programů a databází, jejichž nákup je nutný vzhledem k obsahu dílčích projektů (viz bod h): Data z Burzy (16 tis. Kč), Obchodní věstník (200 tis. Kč), Registr organizací (80 tis. Kč), Amadeus (500 tis. Kč), STATGRAPHICS (200 tis. Kč), S - PLUS (40 tis. Kč), MATLAB, Metastock (200 tis. Kč).

Z ostatních neinvestičních nákladů je významná položka cestovné, která je určena k pokrytí výdajů spojených se studiem a hodnocením ekonometrických modelů úspěšně provozovaných na vybraných zahraničních univerzitách (USA, Velká Británie, Izrael).