doc. Dr. Jaroslav Ramík, CSc. -- Fakulta obchodně-podnikatelská Slezské univerzity v Opavě

Ing. Jan Fischer, CSc. -- místopředseda ČSÚ

doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. -- Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

prof. Ing. Karel Kouba, DrSc. -- Fakulta sociálních věd UK v Praze