Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Foto

doc. Ing. Petr Berka, CSc.

Zástupce vedoucího Laboratoře inteligentních systémů
Řešitel dílčího projektu V: Banka metod a programů pro získávání znalostí z databází

e-mail: berka@vse.cz

Vzdělání:

1995
habilitace v oboru informatika, Vysoká škola ekonomická, Praha
1991
kandidád věd v oboru bionika, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
1983
získání titulu Ing. v oboru technická kybernetika, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

Dosavadní zaměstnání:

7/1996 -- dosud
Vědeckovýzkumný pracovník, Laboratoř inteligentních systémů, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha
11/1995 -- dosud
Docent, Katedra informačního a znalostního innženýrství Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha
1/1996
Výzkumný pobyt, Dept. of Computer Science and Systems, McMaster University, Hamilton, Canada
1988 -- 10/1995
Odborný asistent, Katedra informačního a znalostního innženýrství Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha
10/1992 -- 2/1993
Výzkumný pobyt, Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, Vienna, Austria
1983--1987
Odborný asistent, Středisko biomatematiky, Fyziologický ústav ČSAV, Praha \\

Odborné zájmy:

Expertní systémy, strojové učení, získávání znalostí z dat, umělá inteligence.

Člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku, člen European Coordinating Commitee for Artificial Intelligence, člen Newyorské akademie věd, spolukoordinátor českého uzlu v rámci ESPRIT projektu Network of Excellence in Machine Learning, místopředseda akademického senátu fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Vybrané publikace:

 1. Berka, P. -- Ferjenčík, J. -- Ivánek, J.: Expert system shell SAK based on complete many-valued logic and its application in territorial planning. In: (Novák, Ramík, Mareš, Černý, Nekola eds.) Fuzzy Approach to Reasoning and Decision Making. Academia, Prague and Kluwer, Dodrecht 1992, p.67-74.
 2. Berka, P.: Automated Knowledge Acquisition from Economic Data. Neural Network World, Special Issue on PASE'93, Vol 3, No 6, p.657-664.
 3. Berka, P. -- Ivánek, J.: Automated Knowledge Acquisition for PROSPECTOR-like Expert Systems. In: (Bergadano, deRaedt eds.) Proc. ECML'94, LNAI 784, Springer 1994, s.339-342.
 4. Berka, P. -- Bruha, I.: Various Discretization Procedures of Numerical Attributes: Empirical Comparisons. In: (Kodratoff Nakhaeizadeh, Taylor eds.) Proc. MLNet Familiarization Workshop on Statistics, Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases, Herakleion, 1995, p.136-141.
 5. Berka, P. -- Jirků, P.: Expert Systems for Environmental Data Management. Environmental Monitoring and Assessment 34, 1995, p.185-195.
 6. Berka, P.: AI Techniques in Credit Risk Assessment. Neural Network World, Special Issue on NEURO-WORKSHOP'95, Vol 5, No 6, 1995, p.851-859.
 7. Brůha, I. -- Berka, P.: Numerical Attributes in Symbolic Learning Algorithms: Discretization and Fuzzyfication. In: Proc. 2nd Int. Conf. on Neural Networks and Expert Systems in Medicine and Healthcare, 1996.
 8. Bruha, I. -- Berka, P.: Knowledge Acquisition of Rules with Continuous Classes: Empirical Comparison of Two Methods. In: (Kaylan, Lehman eds.) Proc: European Simulation Multiconference ESM'97, SCS, 1997, Vol.2, 42-46.
 9. Pelikán, E. -- Novák, M. -- Berka, P.: Forecasting and Data Mining Methods. In: 17th International Symposium on Forecasting ISF'97, Barbados, 1997.
 10. Berka, P.: Recognizing Reliability of Discovered Knowledge. In: (Komorowski, Zytkow eds.) Proc. Principles of Data Mining and Knowledge Discovery PKDD'97, LNAI 1236, Springer, 1997, 307-314.
 11. Berka, P. -- Pelikán, E. -- Sláma, M.: Rule-Based Forecasting: An Approach to Rules Exploring by Learning. In: (Procházka, Uhlíř, Sovka eds.) Proc. First European Conference on Signal Analysis and Prediction ECSAP-97, ICT Press, Prague 1997, 195-198.
 12. Rauch, J. -- Berka, P.: Knowledge Discovery in Financial Data -- a Case Study. Neural Network World No 4-5, Vol 7, 1997.
 13. Berka, P. -- Sláma, M.: Using Neural Nets to Learn Weights of Rules for Compositional Expert Systems. In: (Mira, Pobil, Ali eds.) Methodology and Tools in Knowledge-Based Systems. Proc. 11th Int. Conf. on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems IEA-98-AIE, LNAI 1415, Springer, 1998, 511-519.

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:03.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).