Foto

doc. Ing. Petr Berka, CSc.

Zástupce vedoucího Laboratoře inteligentních systémů
Řešitel dílčího projektu V: Banka metod a programů pro získávání znalostí z databází

e-mail: berka@vse.cz

Vzdělání:

1995
habilitace v oboru informatika, Vysoká škola ekonomická, Praha
1991
kandidád věd v oboru bionika, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
1983
získání titulu Ing. v oboru technická kybernetika, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

Dosavadní zaměstnání:

7/1996 -- dosud
Vědeckovýzkumný pracovník, Laboratoř inteligentních systémů, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha
11/1995 -- dosud
Docent, Katedra informačního a znalostního innženýrství Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha
1/1996
Výzkumný pobyt, Dept. of Computer Science and Systems, McMaster University, Hamilton, Canada
1988 -- 10/1995
Odborný asistent, Katedra informačního a znalostního innženýrství Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha
10/1992 -- 2/1993
Výzkumný pobyt, Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, Vienna, Austria
1983--1987
Odborný asistent, Středisko biomatematiky, Fyziologický ústav ČSAV, Praha \\

Odborné zájmy:

Expertní systémy, strojové učení, získávání znalostí z dat, umělá inteligence.

Člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku, člen European Coordinating Commitee for Artificial Intelligence, člen Newyorské akademie věd, spolukoordinátor českého uzlu v rámci ESPRIT projektu Network of Excellence in Machine Learning, místopředseda akademického senátu fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Vybrané publikace:

 1. Berka, P. -- Ferjenčík, J. -- Ivánek, J.: Expert system shell SAK based on complete many-valued logic and its application in territorial planning. In: (Novák, Ramík, Mareš, Černý, Nekola eds.) Fuzzy Approach to Reasoning and Decision Making. Academia, Prague and Kluwer, Dodrecht 1992, p.67-74.
 2. Berka, P.: Automated Knowledge Acquisition from Economic Data. Neural Network World, Special Issue on PASE'93, Vol 3, No 6, p.657-664.
 3. Berka, P. -- Ivánek, J.: Automated Knowledge Acquisition for PROSPECTOR-like Expert Systems. In: (Bergadano, deRaedt eds.) Proc. ECML'94, LNAI 784, Springer 1994, s.339-342.
 4. Berka, P. -- Bruha, I.: Various Discretization Procedures of Numerical Attributes: Empirical Comparisons. In: (Kodratoff Nakhaeizadeh, Taylor eds.) Proc. MLNet Familiarization Workshop on Statistics, Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases, Herakleion, 1995, p.136-141.
 5. Berka, P. -- Jirků, P.: Expert Systems for Environmental Data Management. Environmental Monitoring and Assessment 34, 1995, p.185-195.
 6. Berka, P.: AI Techniques in Credit Risk Assessment. Neural Network World, Special Issue on NEURO-WORKSHOP'95, Vol 5, No 6, 1995, p.851-859.
 7. Brůha, I. -- Berka, P.: Numerical Attributes in Symbolic Learning Algorithms: Discretization and Fuzzyfication. In: Proc. 2nd Int. Conf. on Neural Networks and Expert Systems in Medicine and Healthcare, 1996.
 8. Bruha, I. -- Berka, P.: Knowledge Acquisition of Rules with Continuous Classes: Empirical Comparison of Two Methods. In: (Kaylan, Lehman eds.) Proc: European Simulation Multiconference ESM'97, SCS, 1997, Vol.2, 42-46.
 9. Pelikán, E. -- Novák, M. -- Berka, P.: Forecasting and Data Mining Methods. In: 17th International Symposium on Forecasting ISF'97, Barbados, 1997.
 10. Berka, P.: Recognizing Reliability of Discovered Knowledge. In: (Komorowski, Zytkow eds.) Proc. Principles of Data Mining and Knowledge Discovery PKDD'97, LNAI 1236, Springer, 1997, 307-314.
 11. Berka, P. -- Pelikán, E. -- Sláma, M.: Rule-Based Forecasting: An Approach to Rules Exploring by Learning. In: (Procházka, Uhlíř, Sovka eds.) Proc. First European Conference on Signal Analysis and Prediction ECSAP-97, ICT Press, Prague 1997, 195-198.
 12. Rauch, J. -- Berka, P.: Knowledge Discovery in Financial Data -- a Case Study. Neural Network World No 4-5, Vol 7, 1997.
 13. Berka, P. -- Sláma, M.: Using Neural Nets to Learn Weights of Rules for Compositional Expert Systems. In: (Mira, Pobil, Ali eds.) Methodology and Tools in Knowledge-Based Systems. Proc. 11th Int. Conf. on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems IEA-98-AIE, LNAI 1415, Springer, 1998, 511-519.