Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Životopisy řešitelů projektu

Na následujících stránkách naleznete odborné životopisy řešitelů projektu společně s jejich kontaktními adresami.

Řešitelé projektu

doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
vedoucí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
vedoucí dílčího projektu I: Implementace makroekomického modelu ČR
doc. RNDr. Václava Pánková, CSc.
řešitelka dílčího projektu I
doc. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc.
vedoucí dílčího projektu II: Modely finančních trhů
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
vedoucí dílčího projektu III: Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví
Ing. Jitka Srpová, CSc.
řešitelka dílčího projektu III
doc. Ing. Hana Řezanková, CSc.
vedoucí dílčího projektu IV: Statistické ukazatele a modely
RNDr. Luboš Marek, CSc.
řešitel dílčího projektu IV
RNDr. Jan Rauch, CSc.
vedoucí dílčího projektu V: Banka metod a programů pro získávání znalostí z databází
doc. Ing. Petr Berka, CSc.
řešitel projektu V
RNDr. Jaroslav Dotlačil
vedoucí dílčího projektu VI: Technické zajištění
RNDr. Dana Čermáková
řešitelka dílčího projektu VI
Mgr. Eduard Ježowicz, CSc.
ředitel výpočetního centra
Ing. Maxmiliana Hněvkovská
administrativa projektu
Bc. Jiří Kosek
tvorba WWW-stránek, správa serveru

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:03.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).