Na následujících stránkách naleznete odborné životopisy řešitelů projektu společně s jejich kontaktními adresami.

Řešitelé projektu

doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
vedoucí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
vedoucí dílčího projektu I: Implementace makroekomického modelu ČR
doc. RNDr. Václava Pánková, CSc.
řešitelka dílčího projektu I
doc. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc.
vedoucí dílčího projektu II: Modely finančních trhů
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
vedoucí dílčího projektu III: Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví
Ing. Jitka Srpová, CSc.
řešitelka dílčího projektu III
doc. Ing. Hana Řezanková, CSc.
vedoucí dílčího projektu IV: Statistické ukazatele a modely
RNDr. Luboš Marek, CSc.
řešitel dílčího projektu IV
RNDr. Jan Rauch, CSc.
vedoucí dílčího projektu V: Banka metod a programů pro získávání znalostí z databází
doc. Ing. Petr Berka, CSc.
řešitel projektu V
RNDr. Jaroslav Dotlačil
vedoucí dílčího projektu VI: Technické zajištění
RNDr. Dana Čermáková
řešitelka dílčího projektu VI
Mgr. Eduard Ježowicz, CSc.
ředitel výpočetního centra
Ing. Maxmiliana Hněvkovská
administrativa projektu
Bc. Jiří Kosek
tvorba WWW-stránek, správa serveru