Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Foto

doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Člen Laboratoře inteligentních systémů FIS VŠE
Ředitel Centra informačních a knihovnických služeb VŠE
Vedoucí celého projektu

e-mail: ivanek@vse.cz

Je absolventem specializace teoretická kybernetika na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university v Praze (1976), titul kandidáta věd (1985) získal v externím studiu na Matematickém ústavu ČSAV v oboru matematická logika.

Od roku 1976 je akademickým pracovníkem Vysoké školy ekonomické v Praze, v roce 1982 se stal zakládajícím členem katedry vědeckotechnických informací. V letech 1990-1991 byl vedoucím této katedry a katedry informačního a znalostního inženýrství, která na jejím základě vznikla. V roce 1991 se habilitoval v oboru informatika na fakultě informatiky a statistiky VŠE. V letech 1992-1995 vykonával funkci prorektora pro informatizaci, v letech 1995 až 1998 byl prorektorem pro vědecko-výzkumnou činnost VŠE.

Zaměřením jeho výzkumné práce je aplikace matematické logiky při vývoji efektivních prostředků pro budování informačních a expertních systémů. Publikoval (sám nebo se spolupracovníky) desítky odborných článků v časopisech a sbornících z konferencí, dvě vědecké studie o problematice znalostního inženýrství a řadu vysokoškolských skript ze základů matematické logiky, matematické informatiky a znalostního inženýrství. Významnější příspěvky byly prezentovány v hlavním programu mezinárodních konferencí COMPSTAT'82, COMPSTAT'88, IFSA'95 a PKDD'99.

V roce 1987 absolvoval čtyřměsíční stáž na katedře informačních věd University v Bergenu, Norsko, v roce 1990 dvoutýdenní studijní cestu ve Velké Británii a v roce 1992 speciální pětitýdenní studijní program v USA zaměřený na řízení vysokých škol.

V rámci funkce prorektora pro informatizaci prosadil koncepci plošné informatizace VŠE prostřednictvím budování počítačové sítě a rozvoje elektronických informačních služeb pro všechny učitele a studenty školy. Od roku 1993 též řídil transformaci knihovní sítě VŠE, její automatizaci a vybudování studoven s otevřeným přístupem k informačním fondům. Dále koordinoval uvedení nového objektu VŠE na Jižním Městě do provozu včetně příslušné redislokace pracovišť VŠE a vybudování Knihovny JM. Podílel se na projektu Nové auly v areálu na Žižkově. V roce 1995 vedl nosný rozvojový projekt VŠE "Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia", jehož výsledky byly hodnoceny jako vynikající.

V rámci funkce prorektora pro vědecko-výzkumnou činnost se zaměřil na zvýšení grantové aktivity VŠE, budování výzkumných pracovišť, podporu studentské vědecké činnosti založením akce Excelentní studentské odborné práce a koncipoval rovněž nový program vzdělávání pracovníků VŠE. Od roku 1998 vede tříletý projekt "Banka dat a modelů ekonomiky ČR" v rámci programu MŠMT na podporu informační infrastruktury vědy a výzkumu.

V prostorách VŠE v areálu na Žižkově organizoval konání světového kongresu International Fuzzy Systems Association '97, mezinárodních konferencí Logic Colloquium '98 a Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases '99 a národní konference INFORUM '99.

Po skončení šestiletého funkčního období prorektora VŠE působí ve výzkumném týmu Laboratoře inteligentních systémů, vede kurz matematické informatiky v rámci katedry informačního a znalostního inženýrství a zastává funkci ředitele Centra informačních a knihovnických služeb VŠE. Vedením školy je pověřen garancí budování Studijního centra Jarov a přípravy výstavby tzv. Rajské budovy v areálu VŠE na Žižkově.

Základní osobní údaje: 46 let, ženatý, dvě děti.

Přehled publikační činnosti

(bez výzkumných zpráv a posudků)

Diplomová a disertační práce:

Výzkumné studie:

Skripta:

Články v časopisech:

Příspěvky ve sbornících konferencí:

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:03.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).