Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Foto

prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc.

Katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE
Vedoucí dílčího projektu II: Modely finančních trhů

e-mail: kodera@vse.cz

Vzdělání:

1965-1970
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, obor Politická ekonomie.
1972-1978
Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální, specializace Aplikovaná matematika
1981
kandidát věd v oboru teorie řízení a plánování
1985
doktorát přírodovědy v oboru teoretická kybernetika a teorie informací
1991
Kurz Světové banky organizovaný Národní bankou v oboru řízení bankovních aktiv a pasiv
1992
Kurz Barclay's Bank v oboru kapitálových obchodů

Zaměstnání:

1970-1972
SBČS pobočka Praha 3 - úvěrový inspektor
1972-1974
Vysoká škola ekonomická, oddělení dějin ekonomických teorií se zaměřením na matematickou ekonomii a ekonometrii
1974-1991
Vysoká škola ekonomická, katedra ekonometrie, přednášky z matematické ekonomie, teorie firmy a dynamického programování, výzkumná činnost zaměřena na dynamické makroekonmické systémy a teorii cyklu
1991 -
Vysoká škola ekonomická, katedra měnové teorie a politiky, přednášky z monetární analýzy a teorie portfolia, výzkumná činnost zaměřena na dynamickou monetární teorii a nelineární teorie podnikatelského cyklu

Stáž:

1988 - 1989
SBČS, správa plánovací a ekonomická, oddělení měnového plánu, práce ve skupině pro zpracování zásad a mechanizmu výběrového řízení investičních akcí

Publikační činnost:

  1. Kodera J., Mandel M.: Dynamický přístup k monetárnímu vyrovnávacímu procesu obchodní bilance. Finance a úvěr , 44, 1994, č.11, s.610 - 618
  2. Kodera J., Mandel M.: Monetární přístup k automatickému vyrovnávacímu procesu obchodní bilance. Politická ekonomie, 43, 1995, č.1, s.71 - 80
  3. Kodera J.: Stabilita řešení v diskrétních dynamických modelech, Mundus Symbolicus, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995.
  4. Kodera J.:A Dynamic Model of Inflation, Bulletin of The Czech Econometric Society 5, 1996
  5. Kodera, J.- Mandel, M.:Řízení měnové báze a stabilita peněžního multiplikátoru, Finance a úvěr, 47, 1996, č.11
  6. Kodera, J. - Mandel, M.: Řízení peněžní zásoby pomocí úrokové sazby v české ekonomice. Politická ekonomie, 45, 1997, č. 6
  7. Kodera J. A Dynamic Re-formulation of the Harrod Model, 17th Conference on System Modelling and Optimization,July 10-14, 1995, Prague, Czech Republic, Abstracts Volume II, J. Dolezal, J. Fidler (Eds.)
  8. Kodera J.:A Dynamic Model of Inflation, Bulletin of The Czech Econometric Society 5, 1996
  9. Kodera, J: Inflation in Neo-Keynesian model, 18th IFIP Conference on Systems Modelling and Optimization, Detroit, 1997
  10. Kodera, J.:Simplified Model of the Economy with a Self-Reproducible, Resources. In: Proceedings of the international conference, 'Business Development in Theory and Practice', s.229-235, Cheb, 1997, ISBN 80-7082-326-7

Kvalifikace pro řešení projektu:

Řešitel se zabývá dynamickými makroekonomickými modely a ekonometrickou analýzou těchto modelů. Dosavadní zkušenosti pocházejí především z prací na řízení peněžní zásoby, stability multiplikátoru a ekonometrické analýze peněžní poptávky aplikované především na českou ekonomiku. Některé výzkumné práce byly řešeny v rámci Institutu ekonomie České národní banky. Kromě toho se řešitel zabývá vnějšími vztahy souvisejícími s vyrovnávacími procesy platební bilance a faktory ovlivňujícími devizový kurs a jeho stabilitu. V této oblasti publikoval některé stati a vystupoval na zahraničních konferencích (společně s M. Mandelem).

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:03.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).