Foto

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

Proděkan pro informatizaci FPH VŠE
Vedoucí dílčího projektu III: Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví

e-mail: kubalek@vse.cz

Odborný životopis:

1981-1985
Studium oboru ekonomika dopravy a spojů na výrobně-ekonomické fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
1982-1986
Studium oboru automatizované systémy řízení v ekonomice na fakultě řízení VŠE v Praze.
1985, srpen - 1987, prosinec
Výzkumný pracovník na katedře ekonomiky dopravy a spojů VŠE v Praze.
1988-dosud
Vedení laboratoře výpočetní techniky na výrobně-ekonomické, později podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze.
1988-dosud
Člen celoškolské komise pro automatizaci, později rady pro informatizaci VŠE v Praze.
1988, leden - 1990, červen
Asistent, od září 1988 odborný asistent na katedře ekonomiky průmyslu VŠE.
1990, červenec - 1997, srpen
Odbor. asistent na kat. ekonomiky podniku, později podnikové ekonomiky VŠE
1993, březen
Obhájení kandidátské disertační práce.
1994, červenec - dosud
Proděkan pro informatizaci Fakulty podnikohospodářské.
1997, duben
Obhájení habilitační práce.
1997, září - dosud
Docent na katedře podnikového managementu VŠE v Praze.

Publikační činnost -- vysokoškolská skripta a učebnice:

  1. Synek, M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku. Praha, VŠE 1994.
  2. Kubálek, T.: Manažerská informatika. Tabulkový program Microsoft Excel verze 5.0. Praha, VŠE 1995. ISBN 80-7079-654-5. 112 stran.
  3. Kubálek, T.: Manažerská informatika. Textový procesor Microsoft Word verze 6.0. Praha, VŠE 1996. ISBN 80-7079-858-0. 98 stran.
  4. Kubálek, T.: Manažerská informatika. Databázový systém Microsoft Access verze 2.0. Praha, VŠE 1996. ISBN 80-7079-331-7. 116 stran.
  5. Kubálek, T.: Manažerská informatika. MS PowerPoint, MS Schedule, makra MS Excelu, moduly MS Accessu, WWW, elektronická pošta a diskuse. Praha, VŠE 1996. ISBN 80-7079-631-6. 108 stran.

Výzkumné zprávy:

  1. Studium na vysoké škole z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů. Grant MŠMT RS95 RC118. VŠE, Praha 1995.
  2. Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia. Fond rozvoje vysokých škol č. 00013. Dílčí úkol Využití informačních zdrojů ekonomiky podniku. Praha, VŠE 1995.

Pedagogická činnost:

1990-dosud
Garance, výuka předmětu Práce s PC 1 (PE_409).
1991-dosud
Garance, výuka předmětu Práce s PC 2 (PE_427).
1992-1994
Garance, výuka a zajištění literaturou předmětu Výpočetní technika na Škole managementu a služeb.
1994
Garance, výuka předmětů Práce s PC 3 (DP_515) a Práce s PC 4 (PE_426).
1996
Zásadní inovace předmětů Práce s PC 1 a Práce s PC 2 - přechod na Windows (aplikace MS Excelu, MS Wordu, MS Accessu).
Průběžně
Opakovaná školení pro učitele a zaměstnance fakulty, opakovaná školení pro praxi.