Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Foto

doc. RNDr. Václava Pánková, CSc.

Katedra ekonometrie
Řešitelka dílčího projektu I: Implementace makroekomického modelu ČR

e-mail: pankova@vse.cz

Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor teoretická kybernetika. Pracuje na katedře ekonometrie FIS, specializuje se v oblasti ekonometrických analýz. Publikuje články zaměřující se na možnosti ekonometrického modelování ekonomických procesů svázaných se současným transformačním vývojem hospodářství ČR. Členka rady České ekonometrické společnosti.

Publikace z nedávné doby:

  1. Investment Model of the Czech Economy, Prague Economic Papers 1, 1996, s. 63-69
  2. Ekonometrický rozbor vlivu reklamy, Acta Oeconomica Pragensia 7, 1996, s. 193-200
  3. Modelování dynamických procesů -- problém dat, Politická ekonomie 4, 1997, s. 592-602
  4. Do Wages Affect Inflation in the Czech Republic, Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, Ostrava 1997, s. 156-160
  5. Models of Inflation, Kybernetika 33, 1997, s. 649-657
  6. Vliv mezd na inflaci v ČR, Acta Oeconomica Pragensia 6, 1998, s. 183-186

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:03.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).