Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Foto

doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

Děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE
Vedoucí dílčího projektu I: Implementace makroekomického modelu ČR

e-mail: pelikan@vse.cz

Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1966. Od roku 1968 pracuje na VŠE Praha jako odborný asistent katedry ekonometrie, V roce 1975 získal titul RNDr na Universitě Karlově a v témže roce titul CSc na VŠE Praha. V roce 1989 byl jmenován docentem pro obor operační výzkum. Je autor a spoluautor 12 učebních textů a 60 publikací, převážně z oblasti operačního výzkumu. Od roku 1995 je děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Je řešitelem grantového projektu GA ČR "Modely s diskrétními proměnnými" a spoluřešitelem dalších grantových projektů týkajících se modelování české ekonomiky.

Vybrané publikace:

  1. Kodera J.,Pelikán J.: Ekonometrické experimenty s reálně peněžními modely. Acta Oeconomica Pragensia 4, 1992
  2. Kořenář V., Pelikán J.: Ekonometrická analýza československé ekonomiky s využítím systému SORITEC., Acta Oeconomica Pragensia 4, 1992
  3. Pelikán J.: Výukové programy pro studium makroekonomie a makroekonomického prognozování, sborník Pedagogický software92, Dům techniky ČSVTS české Budějovice 1992
  4. Kořenář V., Pelikán J.: Ekonometrická analýza československé ekonomiky s využitím systému SORITEC, sborník MME92, VŠE Praha 1992
  5. Pelikán, Jan: Ekonometrické experimenty s reálně-peněžními modely. In: Finance a úvěr 43, 1993 č. 3,
  6. Pelikán Jan: Výukový program pro makroekonomickou regulaci. In: Knižnica algoritmov XII. diel, EU Bratislava,
  7. Kodera J., Pelikán J.: Ekonometrické experimenty s reálně peněžními modely. Finance a úvěr 43, 1993 č.3
  8. Kodera, Jan - Pánková, Václava - Pelikán, Jan: Softwarové zabezpečení ekonometrické analýzy ekonomických a finančních informací. Acta Oeconomica Pragensia, 4, 1996, č. 2, s. 41-48.Praha, VŠE 1996.
  9. Pelikán, Jan: Econometric Model of the Czech Economy. In: Ekonomická transformácia, jej sociálne a ekologické dôsledky. Bratislava, Ekonomická Univerzita Bratislava 1996, s. 23-26.
  10. Pelikán, Jan: Econometric Model of the Czech Economy. In: Business development in theory and practice. Plzeň, ZČU FE Cheb 1997, s. 343-345. ISBN 80-7082-326-7.

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:03.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).