Foto

RNDr. Jan Rauch, CSc.

Vědecký pracovník Laboratoře inteligentních systémů
Vedoucí dílčího projektu V: Banka metod a programů pro získávání znalostí z databází

e-mail: rauch@vse.cz

Vzdělání:

1979-1986
externí aspirantura, Matematický ústav ČSAV, obor matematická logika, disertaçní práce "Logické základy automatické tvorby hypotéz z databází", školitel Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
1978
rigorózní zkouška z matematické logiky na MFF UK, rigorózní práci "Příspěvek k metodě GUHA v trojhodnotové logice".
1966-1971
Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze, obor numerická matematika.

Zaměstnání:

7/1996 - dosud
vědecký pracovník, Laboratoř Inteligentních Systémů, FIS VŠE, Praha
5/1993 - 6/1996
odborný asistent, Katedra informačního a znalostního inženýrství, FIS VŠE, Praha
4/1993
DOLTE Praha, analytik
2/1991 - 3/1993
soukromý podnikatel
4/1975 - 1/1991
Ústav pro výzkum motorových vozidel, Praha, zástupce vedoucího oddělení spolehlivosti automobilů
10/1971 - 3/1975
Stavební ústav ČVUT Praha, odborný asistent

Kvalifikace pro řešení projektu:

Řešené granty:

Významné publikace za posledních 5 let:

 1. Hájek, P. - Rauch, J.: Inteligentní analýza dat a GUHA. Computer ECHO, 3/1993, str. 31-33
 2. Rauch, J: Metody zpracování informací I - informační zdroje a služby. Praha, VŠE 1993, 55 s.
 3. Rauch, J: Metody zpracování informací II - ukládání a vyhledávání. Praha, VŠE 1995, 55 s.
 4. Rauch, J: Získávání znalostí z databází a GUHA, in DATASEM 95, Brno, CS-Compex 1995, s. 151 - 162
 5. Rauch, J.: GUHA as a Data Mining Tool. In: Practical Aspects of Knowledge Management. Schweizer Informatiker Gesellshaft Basel, 1996, 10 s.
 6. Rauch, J.: Logical Calculi for Knowledge Discovery in Databases. In Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. Red. Komorowski, J. - Zytkow, J. Berlin, Springer Verlag 1997, s. 47 - 57
 7. Rauch, J. - Berka P.: Mining in Financial Data - a Case Study, Neural network World 4,5/97, s. 427 - 437
 8. Berka, P. - Rauch, J.: GUHA and KEX for Knowledge Discovery in Economic Data. Acta Oeconomica Pragensia, 5, 1997, č. 1, s. 11 - 38
 9. Rauch, J.: Classes of Four-Fold Table Quantifiers. In Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. Red. ZYTKOW, Jan - QUAFAFOU, Mohamed. Heidelberg Springer 1998 , s. 203 - 211.
 10. Berka,P. - Rauch,J.: Data Mining using GUHA and KEX. In: (Callaos, Yang, Aguilar eds.) 4th. Int. Conf. on Information Systems, Analysis and Synthesis ISAS'98, 1998, Vol 2, 238 244.
 11. Rauch, J.: Four-fold table Calculi and Missing Information. In: JCIS'98 Association for Intelligent Machinery, Vol II. Red WANG, Paul, Durham, Duke University 1998.