Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Foto

RNDr. Jan Rauch, CSc.

Vědecký pracovník Laboratoře inteligentních systémů
Vedoucí dílčího projektu V: Banka metod a programů pro získávání znalostí z databází

e-mail: rauch@vse.cz

Vzdělání:

1979-1986
externí aspirantura, Matematický ústav ČSAV, obor matematická logika, disertaçní práce "Logické základy automatické tvorby hypotéz z databází", školitel Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
1978
rigorózní zkouška z matematické logiky na MFF UK, rigorózní práci "Příspěvek k metodě GUHA v trojhodnotové logice".
1966-1971
Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze, obor numerická matematika.

Zaměstnání:

7/1996 - dosud
vědecký pracovník, Laboratoř Inteligentních Systémů, FIS VŠE, Praha
5/1993 - 6/1996
odborný asistent, Katedra informačního a znalostního inženýrství, FIS VŠE, Praha
4/1993
DOLTE Praha, analytik
2/1991 - 3/1993
soukromý podnikatel
4/1975 - 1/1991
Ústav pro výzkum motorových vozidel, Praha, zástupce vedoucího oddělení spolehlivosti automobilů
10/1971 - 3/1975
Stavební ústav ČVUT Praha, odborný asistent

Kvalifikace pro řešení projektu:

Řešené granty:

Významné publikace za posledních 5 let:

 1. Hájek, P. - Rauch, J.: Inteligentní analýza dat a GUHA. Computer ECHO, 3/1993, str. 31-33
 2. Rauch, J: Metody zpracování informací I - informační zdroje a služby. Praha, VŠE 1993, 55 s.
 3. Rauch, J: Metody zpracování informací II - ukládání a vyhledávání. Praha, VŠE 1995, 55 s.
 4. Rauch, J: Získávání znalostí z databází a GUHA, in DATASEM 95, Brno, CS-Compex 1995, s. 151 - 162
 5. Rauch, J.: GUHA as a Data Mining Tool. In: Practical Aspects of Knowledge Management. Schweizer Informatiker Gesellshaft Basel, 1996, 10 s.
 6. Rauch, J.: Logical Calculi for Knowledge Discovery in Databases. In Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. Red. Komorowski, J. - Zytkow, J. Berlin, Springer Verlag 1997, s. 47 - 57
 7. Rauch, J. - Berka P.: Mining in Financial Data - a Case Study, Neural network World 4,5/97, s. 427 - 437
 8. Berka, P. - Rauch, J.: GUHA and KEX for Knowledge Discovery in Economic Data. Acta Oeconomica Pragensia, 5, 1997, č. 1, s. 11 - 38
 9. Rauch, J.: Classes of Four-Fold Table Quantifiers. In Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. Red. ZYTKOW, Jan - QUAFAFOU, Mohamed. Heidelberg Springer 1998 , s. 203 - 211.
 10. Berka,P. - Rauch,J.: Data Mining using GUHA and KEX. In: (Callaos, Yang, Aguilar eds.) 4th. Int. Conf. on Information Systems, Analysis and Synthesis ISAS'98, 1998, Vol 2, 238 244.
 11. Rauch, J.: Four-fold table Calculi and Missing Information. In: JCIS'98 Association for Intelligent Machinery, Vol II. Red WANG, Paul, Durham, Duke University 1998.

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:03.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).