Projekt BADAME byl ukončen na začátku roku 2001. Od té doby nejsou webové stránky aktualizovány, jsou přístupné jen jako historický archiv.
Vysoká škola ekonomická Předchozí Obsah Další Úvodní stránka Nápověda Hledej BADAME

Foto

Ing. Jitka Srpová, CSc.

Katedra podnikového managementu
Řešitelka dílčího projektu III: Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví

e-mail: srpova@vse.cz, Web: http://nb.vse.cz/~srpova/

Pracuje jako odborný asistent na katedře podnikového managementu, na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborně se zaměřuje na témata finanční analýza, finanční strategie, podnikatelský projekt, manažerská informatika.

Je garantem předmětů PM_416 Finanční analýza na PC a PM_409 Finanční strategie podniku na PC.

Ing. Srpová se podílí kromě výuky také na tvorbě ekonomických programů obsažených ve výukových projektech ESO a SAFI. Tyto programy neslouží pouze pro potřeby výuky studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, ale jsou široce rozšířeny i v praxi. V rámci konzultační a poradenské činnosti spolupracuje s řadou podniků.

Publikační činnost -- příspěvky na konferencích

  1. Kubálek, T. - Srpová, J. - Kubálková, M.: Využití informačních zdrojů ekonomiky podniku. Seminář "Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia". Praha, 1996.
  2. Kubálek, T. - Srpová, J.: Finanční analýza na PC. Konference "Management a ekonomika firmy '96". Praha, 1996.
  3. Srpová, J.: Aplikační programy pro finanční analýzu. Mezinárodní konference "Pedagogický software '97". České Budějovice, 1997.
  4. Srpová, J.: Hodnocení finanční situace mlékárenských společností v ČR. Mezinárodní vědecká konference "Agroregion '97". České Budějovice, 1997. Odborná sekce V. Ekonomika a informatika. Souhrn referátu.
  5. Srpová, J.: Mlékárenské společnosti v České republice. Mezinárodní vědecká konference "Agroregion '97". České Budějovice, 1997. Odborná sekce VII. Případové studie.

Předchozí | Obsah | Další | Na začátek stránky | Úvodní stránka | Nápověda | Hledej | Změna kódování

Stránku pro vás připravil Jirka Kosek.
Dotazy a připomínky ke stránce směřujte na badame@vse.cz.
URL: http://badame.vse.cz
Poslední modifikace 21.07.2006 v 19:03.
Počet přístupů od 99.99.9999 je 0.

Stránka je součástí projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Tento projekt je realizován pomocí grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu (Projekt LB98063).