Foto

Ing. Jitka Srpová, CSc.

Katedra podnikového managementu
Řešitelka dílčího projektu III: Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví

e-mail: srpova@vse.cz, Web: http://nb.vse.cz/~srpova/

Pracuje jako odborný asistent na katedře podnikového managementu, na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborně se zaměřuje na témata finanční analýza, finanční strategie, podnikatelský projekt, manažerská informatika.

Je garantem předmětů PM_416 Finanční analýza na PC a PM_409 Finanční strategie podniku na PC.

Ing. Srpová se podílí kromě výuky také na tvorbě ekonomických programů obsažených ve výukových projektech ESO a SAFI. Tyto programy neslouží pouze pro potřeby výuky studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, ale jsou široce rozšířeny i v praxi. V rámci konzultační a poradenské činnosti spolupracuje s řadou podniků.

Publikační činnost -- příspěvky na konferencích

  1. Kubálek, T. - Srpová, J. - Kubálková, M.: Využití informačních zdrojů ekonomiky podniku. Seminář "Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia". Praha, 1996.
  2. Kubálek, T. - Srpová, J.: Finanční analýza na PC. Konference "Management a ekonomika firmy '96". Praha, 1996.
  3. Srpová, J.: Aplikační programy pro finanční analýzu. Mezinárodní konference "Pedagogický software '97". České Budějovice, 1997.
  4. Srpová, J.: Hodnocení finanční situace mlékárenských společností v ČR. Mezinárodní vědecká konference "Agroregion '97". České Budějovice, 1997. Odborná sekce V. Ekonomika a informatika. Souhrn referátu.
  5. Srpová, J.: Mlékárenské společnosti v České republice. Mezinárodní vědecká konference "Agroregion '97". České Budějovice, 1997. Odborná sekce VII. Případové studie.