k výsledkům projektu LB98063
Banka dat a modelů ekonomiky ČR


Seminář se bude konat dne 6. února 2001 od 9.00 hodin v posluchárně B (nová budova), Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Projekt byl řešen v letech 1998 až 2000 v rámci programu MŠMT "Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj".

Seminář je určen akademickým pracovníkům a doktorandům vysokých škol ČR, pracovníkům výzkumných institucí a dalším zájemcům. Na programu bude seznámení s modely ekonomiky, programovými systémy a databázemi, které byly v rámci projektu zpřístupněny pro podporu ekonomického výzkumu. Rovněž bude nabídnuta možnost individuálních konzultací s jednotlivými řešiteli. S výsledky projektu je možné se též seznámit na WWW stránkách http://badame.vse.cz.

Těšíme se na Vaši účast. Uvítali bychom z organizačních důvodů, kdybyste nám svůj případný zájem o účast potvrdili prostřednictvím formuláře připraveného za tímto účelem na WWW stránkách projektu. Účastníci, kteří potvrdí svou účast včas, obdrží navíc sborník Acta Oeconomica Pragensia 1/2001 s podrobným popisem výsledků (sborníků je bohužel dispozici omezený počet).

Doc. RNDr. Jiří IVÁNEK, CSc.
prorektor pro rozvoj a informační systém VŠE v Praze
a hlavní řešitel projektu


add_element(array( "type" => "text", "size" => "8", "maxlength" => 20, "name" => "titulp")); $f->add_element(array( "type" => "text", "size" => "20", "name" => "jmeno", "minlength" => 1, "maxlength" => 20, "length_e" => "Jméno musíte zadat!")); $f->add_element(array( "type" => "text", "name" => "prijmeni", "size" => "20", "minlength" => 1, "maxlength" => 30, "length_e" => "Příjmení musíte zadat!")); $f->add_element(array( "type" => "text", "size" => "8", "maxlength" => 10, "name" => "titulz")); $f->add_element(array( "type" => "text", "size" => "25", "maxlength" => 60, "name" => "email")); $f->add_element(array( "type" => "text", "size" => "25", "maxlength" => 80, "name" => "instituce")); $f->add_element(array( "type" => "text", "size" => "25", "maxlength" => 80, "name" => "funkce")); $f->add_element(array( "type" => "submit", "name" => "submit")); $chyba = $f->validate(); if ($submit!="" && $chyba==""): // insert require "prepend.php3"; $q = new DB_Seminar; $q->query("INSERT INTO Seminar (titulp, jmeno, prijmeni, titulz, email, instituce, funkce) VALUES ('$titulp', '$jmeno', '$prijmeni', '$titulz', '$email', '$instituce', '$funkce')"); if ($q->affected_rows()==1) { echo "

Děkujeme za projevení zájmu.

\n"; echo "

Nyní se můžete vrátit na stránku s informacemi o semináři nebo se podívat na úvodní stránku BADAME.

\n"; } else { echo "

Při vyřizování vyšeho požadavku došlo k chybě.

"; } else: ?>

Jestliže máte zájem o účast, vyplňte prosím následujcí formulář

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

$chyba

\n"; $f->load_defaults(); // načtení již vyplněných hodnot do formuláře endif; ?> start("validace") ?>
Titul před jménem: show_element("titulp") ?>
Jméno: show_element("jmeno") ?>*
Příjmení: show_element("prijmeni") ?>*
Titul za jménem: show_element("titulz") ?>
E-mail: show_element("email") ?>
Instituce: show_element("instituce") ?>
Funkce: show_element("funkce") ?>
show_element("submit", "Mám zájem o účast na semináři") ?>
finish() ?>